Valutaklass

De personer som ansvarar för förvaltningen har en betydande andel av sina egna finansiella medel direkt eller indirekt investerade i bolagets fonder.

Vi erbjuder ett spektrum av fonder i olika riskklasser. Fonderna är UCITS V-klassade* och har ett absolut avkastningsmål, relaterat till risknivån i respektive fond. Vi använder beprövade metoder för såväl förvaltningsstrategier som risktagande. Vi väljer att skilja på fonder som har en risk (standardavvikelse) över 10 procent och de som ligger under 10 procent.

Läs gärna mer om våra fonder; Premium, Preserve, Target, Select, Active och Alpha, så att du är bekväm med de risker och möjligheter som förknippas med respektive fond.

* UCITS V "Undertakings for Collective Investment In Transferable Securities" är den senaste versionen av EU-direktivet som kvalificerar en fond för distribution i samtliga EU-länder.