Risky Assets?

2013-01-15

I den här månadens kommentarer tänkte jag göra en djupdykning i börsvärdering. Detta för att få en logisk uppföljning till förra månadens betraktelse kring de långsiktiga effekterna på erhållen avkastning beroende på när man väljer att öka sina innehav av aktier. I tabellen nedan finner du en sammanställning över de olika aktiemarknadernas värdering, utifrån följande parametrar; försäljning, vinster, avkastning på och tillväxt i eget kapital samt direktavkastning. Jag har blåmarkerat de parametrar som indikerar en värdering väsentligt under snittet sedan 2006. Vidare är de indikatorer som är väsentligt högre värderade markerade med rött. Vill du studera detta grafiskt per land eller region så finns det bilagt i ett appendix till månadsbrevet. Skälet till att jag valt 2006 är att vi då får med oss vinst- och värderingstopparna från förra uppgångscykeln.

Valuation table current & next year compared to average of 2006-2012

Country / Region
Index
Sweden
SBX
Norway
OSEBX
Denmark
KFX
Finland
HEX
USA
SPX
EU
BE500
ASIA
SAXCME
Sales
Avg Sales growth 4,76% 6,40% 6,17% 4,57% 5,75% 4,40% 7,28%
Estimate growth 12 m fwd 3,20% 0,98% 2,45% 2,24% 3,82% 2,28% 7,92%
Price / Sales multiple 1,40 0,99 1,60 0,65 1,33 0,89 1,09
Avg P/S multiple 1,41 1,10 1,47 0,91 1,33 0,98 1,36
Earnings
Avg Earnings growth 13,15% 17,59% 21,97% 18,12% 15,17% 13,21% 9,79%
Estimate growth 12 m fwd 8,62% 19,16% 21,66% 32,55% 10,41% 11,43% 11,58%
Price / Earnings multiple 13,94 12,24 17,53 18,44 13,55 12,76 11,24
Avg P/E multiple 13,59 11,623 15,88 14,70 14,32 12,17 12,26
ROE
Avg ROE (%) 24,10% 24,10% 23,50% 19,69% 22,93% 21,05% 18,94%
Avg Book value growth 8,57% 10,80% 10,28% 6,13% 9,88% 7,62% 6,97%
Price / Book value multiple 1,91 1,49 2,13 1,45 2,11 1,55 1,54
Avg P/B multiple 1,98 1,84 2,12 2,01 2,33 1,80 1,81
Dividend yield
Avg div yield (%) 3,64% 3,32% 1,61% 4,24% 2,16% 3,59% 3,03%
Est dividend yield 3,75% 3,88% 1,65% 5,16% 2,28% 3,85% 2,64%
Avg dividend growth 9,35% 8,68% 17,58% 7,62% 7,03% 8,09% 4,85%
Est div growth 7,71% 10,25% 20,86% 3,89% 7,17% 7,04% 7,32%
Pay Out Ratio 61,26% 85,14% 48,33% 98,86% 38,43% 88,51% 28,46%

Några slutsatser som jag själv drar av materialet är följande:

  1. Generellt kan man säga att förväntningarna på försäljningstillväxt kommit ned markant under de senaste åren. I samtliga regioner utom i Asien förväntar man sig en väsentligt lägre försäljningstillväxt än snittet sedan 2006. Ledande indikatorer globalt pekar på en högre aktivitet, så kanske har förväntningarna om en mycket långsam global BNP-tillväxt redan prissatts i försäljningsestimaten.
  2. Den andra ”vinstneutrala” multipeln P/BV, som ger en indikation på hur vi värderar företaget i förhållande till det egna kapitalet och nivån på avkastningen på det egna kapitalet, är också väl under snittet i många regioner. Investerare tror sannolikt inte att företagen kan fortsätta att upprätthålla höga avkastningstal på eget kapital.
  3. Pay Out Ratio, det vill säga den andelen av vinsten som delas ut, är mycket hög. Får vi se en ökad ekonomisk aktivitet så kan vinstmedel istället återinvesteras i verksamheten.
  4. Den generella skuldsättningsgraden har naturligtvis kommit ner. Detta har varit det övergripande temat sedan 2008. På global nivå har alla agerat på samma vis. Andelen likvida medel i balansräkningarna har varit konstant stigande (se grafer nedan). När nu bolagen kan låna pengar på långt mer gynnsamma nivåer, så borde något ske för att parera bolagens kapitalstruktur och upprätthålla en god avkastning. Förvärvsaktivteten borde öka om logiken får gälla.
  5. Utdelningstillväxt och goda nivåer på direktavkastningar, talar också för aktier. En direktavkastning på runt 4 procent i kombination med en utdelningstillväxt på i snitt 7 procent ger en god real avkastning.
  6. De nordiska marknaderna präglas av några dominerande bolag. Danmark har en högre vinsttillväxt och en högre värdering på P/E-tal, i hög grad påverkad av Novo Nordisk. Värderingen i Oslo är låg, mycket beroende av att Statoil är nära ”all time low” i värdering på P/BV. 5 års historiken i Finland bör justeras för Nokias mycket större påverkan historiskt, än vad bolaget har för närvarande. 2006 utgjorde Nokia 29 procent av den finska marknaden, mot endast 8 procent idag.

I det appendix som jag bifogar månadens kommentar kan du få en grafisk ”snap shot” över värderingen på relevanta börser. Vill du diskutera våra marknadskommentarer med oss är du naturligtvis välkommen att ta kontakt.

Med vänlig hälsning,
Ulf Frykhammar

Appendix

Konservativa företag över hela världen, bygger allt starkare balansräkningar, i väntan på ökad efterfrågan alternativt skyddar sig för sämre tider….

Sverige

Sverige: Total debt to total equity - Källa: Norron

Sverige: Cash + liquid holdings - Källa: Norron

Norge

Norge: Total debt to total equity - Källa: Norron

Norge: Cash + liquid holdings - Källa: Norron

USA

USA: Total debt to total equity - Källa: Norron

USA: Cash + liquid holdings - Källa: Norron

Europa

Europa: Total debt to total equity - Källa: Norron

Europa: Cash + liquid holdings - Källa: Norron

Asien

Asien: Total debt to total equity - Källa: Norron

Asien: Cash + liquid holdings - Källa: Norron

Sverige - SBX

Sverige-SBX - Källa: Norron

Sverige-SBX - Källa: Norron

Sverige-SBX - Källa: Norron

Sverige-SBX - Källa: Norron

Sverige-SBX - Källa: Norron

Sverige-SBX - Källa: Norron

Sverige-SBX - Källa: Norron

Sverige-SBX - Källa: Norron

Norge – OSEBX

Norge-OSEBX - Källa: Norron

Norge-OSEBX - Källa: Norron

Norge-OSEBX - Källa: Norron

Norge-OSEBX - Källa: Norron

Norge-OSEBX - Källa: Norron

Norge-OSEBX - Källa: Norron

Norge-OSEBX - Källa: Norron

Norge-OSEBX - Källa: Norron

Danmark – KFX

Danmark-KFX - Källa: Norron

Danmark-KFX - Källa: Norron

Danmark-KFX - Källa: Norron

Danmark-KFX - Källa: Norron

Danmark-KFX - Källa: Norron

Danmark-KFX - Källa: Norron

Danmark-KFX - Källa: Norron

Danmark-KFX - Källa: Norron

Finland – HEX

Finland-HEX - Källa: Norron

Finland-HEX - Källa: Norron

Finland-HEX - Källa: Norron

Finland-HEX - Källa: Norron

Finland-HEX - Källa: Norron

Finland-HEX - Källa: Norron

Finland-HEX - Källa: Norron

Finland-HEX - Källa: Norron

USA - S&P Index

USA-S&P Index - Källa: Norron

USA-S&P Index - Källa: Norron

USA-S&P Index - Källa: Norron

USA-S&P Index - Källa: Norron

USA-S&P Index - Källa: Norron

USA-S&P Index - Källa: Norron

USA-S&P Index - Källa: Norron

USA-S&P Index - Källa: Norron

Europa – BE 500

Europa-BE 500 - Källa: Norron

Europa-BE 500 - Källa: Norron

Europa-BE 500 - Källa: Norron

Europa-BE 500 - Källa: Norron

Europa-BE 500 - Källa: Norron

Europa-BE 500 - Källa: Norron

Europa-BE 500 - Källa: Norron

Europa-BE 500 - Källa: Norron

Asien – S&P Asia 50 CME

Asien-S&P Asia 50 CME - Källa: Norron

Asien-S&P Asia 50 CME - Källa: Norron

Asien-S&P Asia 50 CME - Källa: Norron

Asien-S&P Asia 50 CME - Källa: Norron

Asien-S&P Asia 50 CME - Källa: Norron

Asien-S&P Asia 50 CME - Källa: Norron

Asien-S&P Asia 50 CME - Källa: Norron

Asien-S&P Asia 50 CME - Källa: Norron

Källa: Norron

Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.