Film

"Heta Laxar och kalla spelbolag"

Nicklas Granath medverkar i EFN

Film

Mina spaningar med Ulf Frykhammar

Ulf kommenterar utvecklingen av aktieåterköp

Film

Marknadskommentar Augusti

Ulf Frykhammar talar om utvecklingen på marknaden och vad som kan ligga bakom de effekter vi ser. Läs månadsrapporten i sin helhet på http://www.norron.se/