Marknadskommentarer

"Norron investerar i Nordens största e-sportinvestering"

G:loot tar in 100 miljoner kronor i Nordens största e-sportinvestering där Norron är en av huvudinvesterarna.

Läs mer

Marknadskommentarer

Tredje gången gillt?

Mycket av den kursuppgång vi bevittnat hittills i år är relaterad till uppjusteringar av analytikernas vinstprognoser.

Läs mer

Marknadskommentarer

Trevlig sommar från Norron

Sommarhälsning

Läs mer

Marknadskommentarer

Inte bara Saudiarabien som ser fördelarna med ett högre oljepris

I en överraskande åtgärd så enades energiministrarna inom OPEC på det senaste mötet om en produktionsminskning.

Läs mer

Marknadskommentarer

Aktivt ägarskap, historisk prestation och värdering

På stockholmsbörsen finns en rad olika ägarsfärers holdingbolag noterade.

Läs mer

Marknadskommentarer

En glad lax?

Den globala efterfrågetillväxten på lax överstiger produktionstillväxten. Vi tror detta kan hålla i sig de kommande åren och därmed skapa...

Läs mer

Marknadskommentarer

Oljemarknad mot balans?

Inom Norron har vi haft en negativ inställning till energi och energirelaterade aktier sedan hösten 2014. Vi ändrade vår uppfattning under februari i år.

Läs mer

Marknadskommentarer

Gravitation

De sista 9 månaderna har varit dramatiska på de finansiella marknaderna.

Läs mer