Skip to main content

Styret består av tre medlemmer og en leder. Medlemmene har i gjennomsnitt 4 styreoppgaver hver.

Mangfold

Mangfold i styret er viktig for å fremme uavhengige meninger og kritiske spørsmål. Ved valg og utnevnelse skal selskapet forsøke å ta hensyn til et bredt sett av kvaliteter og kunnskaper i styret som helhet for å fremme mangfold.

Medlemmene må ha tilstrekkelig kunnskap, innsikt, erfaring og egnethet. Forskjeller og mangfold er ikke i seg selv en slutt på hensikt. I styrets sammensetning skal det tas hensyn til selskapets virksomhet, utviklingsstadier og omstendigheter generelt.

Ved utnevnelse og valg av medlem har alle like vilkår for seksuell orientering, alder, etnisitet, kjønn, religion eller funksjonshemning.

Selskapet har besluttet å ikke introdusere noen nasjonale komiteer som følge av størrelse, natur og omfang. Ansvarlig for selskapets risikofunksjon rapporterer direkte til styret.

Medlemmer av styret

Stefhan Klang

Stefhan Klang (født 1955) er utdannet faglærer ved Uppsala universitet. Han begynte å jobbe i finansbransjen i 1991 som markedssjef i OM Stockholm. Etter det, i år 2000, startet han Sveriges første aksjefondsselskap, som kun jobbet med ETFer. Stefhan jobbet der som administrerende direktør inntil han ble administrerende direktør i Catella aksjefondselskap i 2004, hvor han jobbet frem til 2012. Etter det startet Stefhan sitt eget rådgivningsselskap og jobbet med spørsmål knyttet til markedsføring, salg og organisasjonsendringer, blant annet for Norron. Selskapet er nå avviklet. I tillegg til å sitte i Norrons styre er Stefhan styreleder i det familieeide bygge- og eiendomsselskapet Husab. Han er også styreleder i det svenske cykelforbundet.

Frank O. Reite (leder)

Frank O. Reite (født 1970) begynte i Aker i 1995, og hadde stillingen som Finansdirektør i Aker ASA fra august 2015 til august 2019. Han arbeider i dag som rådgiver. Reite har en B.A. i Business Administration fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har tidligere hatt stillingen som administrerende direktør i Akastor, og har hatt en rekke ledende stillinger i Aker-gruppen, inkludert oppfølging og utvikling av Akers investeringer i Converto CapitalFund AS, Havfisk ASA, Norway Seafoods AS og Aker Yards ASA. Reite har også erfaring fra banksektoren og har vært driftsdirektør i Paine & Partners, et New York-basert private equity-selskap. Reite er i dag styreleder i Ocean Yield ASA, Converto AS og Norron Asset Management og er styremedlem i Aker Biomarine As og Solstad Offshore ASA.

Ulf Frykhammar

Managing Partner og medstifter av Norron Asset Management AB. Master i bedriftsøkonomi fra Linköpings Universitet i 1989. Leder for enkeltpersoner 1989-1994. Så tre år i Hong Kong, med delvis ansvar for SEBs ledelse i Asia. Tilbake i Sverige var Ulf ansvarlig for SEB Fonder Nordic Countries Funds og i 1999 var han medgrunnlegger SEB Hedge Fund, som han jobbet til 2003. Delta i og startet Catella hedgefond i 2003 og klarte det frem til 2010. Partner på Catella Funds fra 2008 til 2010 og direktør for Catella Capital i samme periode.

Fredrik Severin

Medlem siden 2015. Fredrik har mer enn 15 års erfaring med å jobbe i Private Equity and Asset Management. Fredrik studerte ved Institutt for teknologi, Linköpings universitet, og har også en MBA fra Henley Business School i Storbritannia. I løpet av de siste 20 årene har Fredrik hatt ledende stillinger i både oppstart og blåbrikkeselskap, samt grunnlagt flere investeringsselskaper. Han er en tidligere partner av MVI, Global Responsibility, og Air Liquide Ventures. Han grunnla også og var styremedlem på Systematic Capital, et svensk investeringsselskap. Fredrik har gjennomgått ledelsesvurdering av Finansinspektøren.