Skip to main content

Norron AB ble grunnlagt i 2010. Selskapet har for tiden 12 ansatte, hvorav fem er Asset Managers. Norron eies av Aker ASA (51%) og resterende 49% eies av ansatte. Norrons Asset Managers har en betydelig andel av personlige økonomiske midler direkte eller indirekte investert i selskapets midler.

Verdsettelse og administrasjon er skilt fra ledelsen.

For å sikre kvalitet og uavhengighet har Norron skilt porteføljestyring fra verdsettelsen og forvaltningen av midlene som administreres av SEB Fund Services i Luxembourg. SEB er det offisielle fondsselskapet, mens Norron Asset Management AB er et verdipapirforetak og Asset Manager.