Skip to main content

Norron ble grunnlagt i 2010 av Ulf Frykhammar, Nicklas Granath og Gustaf Sjögren. De deler en lang og solid lederkarriere med hver av dem som har nesten 30 års erfaring på de nordiske kapitalmarkedene. Dette veletablerte trio har vært en del av ledergruppen i mange år, har gjort investeringer i både bom og nedgangstider, og har vunnet flere priser. De ble kjent med Catella Fund Management i sin tid, og bestemte seg for å dra nytte av sin oppkjøpte erfaring og kompetanse og lansere sitt eget fondsselskap.

Norrons geografiske fokus er Norden, og styringsformen er preget av fleksibilitet, åpenhet og åpenhet. Selskapets samlede kompetanse med godt definerte retningslinjer, kombinert med en sunn tilnærming til ledelse, som blant annet inkluderer en strengere tilnærming til risikotaking, en sofistikert sees med derivater og forsiktig aksjeutvelgelsesprosess, våre andelseiere dratt nytte av en historisk meget konkurransedyktig avkastning.

Navnet Norron kommer fra nordnorsk ordet Norrön, som i moderne svensk betyr det samme som det norske / nederlandske språket. Nylig har ordet imidlertid ofte blitt betegnet «nordisk» generelt. Ordet var også i den gamle svenske i form norræn og er den originale og urfolk ordet for «Nordic». For å få et mer internasjonalt levedyktig navnet ble endret til Norron og ordet ble også en palindrom.