Skip to main content

Her kan du handle Norron’s fond i Norge

Her kan du handle Norron’s fond i Sverige

Direkteinvestering

Norron AB er et verdipapirforetak og har ansvaret for forvaltningen av fondene. All administrasjon inklusive kjøps- og salgsordre foretas av SEB Fund Services S.A. og EFA. Klikk her for en detaljert oversikt over organisasjonen under Norron SICAV.

For hvert fond i Norron SICAV finnes det en Retail class og en Institusjonell Class. Minste tegningsbeløp i Retail class er 100 NEK. For å handle andeler i Institusjonell Class er minste tegningsbeløp 20 millioner NEK.

Som Privatperson eller Institusjon kan du kontakte noen av distributørene som formidler fond som vi forvalter for å tegne andeler.

Som Institusjonell investor kan du investere direkte i fondet ved å åpne en konto hos SEB Fund Services i Luxembourg.

Den enkleste måten å kontakte SEB Fund Services i Luxembourg på er via email clientservices@sebgroup.lu

ISIN-koder for andelsklasser i NOK som skal distribueres i Norge:

Retail Class Institutional Class
Norron Target LU0580531472 LU0580530821
Norron Select LU0580532280 LU0580531803
Norron Preserve LU0580530409 LU0580529906
Norron Active LU0619829491 LU0619828923
Norron Premium LU0772833314 LU0906828909
Norron Sustainable Equity LU1982817865

Dersom du skulle ha noen spørsmål er du selvfølgelig velkommen til å kontakte oss på Norron.

Hans A. Bale
Head of Norron Norway
Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm
Tel: +47 24 13 41 81, eller

Alexander Zetterquist, VD Norron AB
info@norron.com
Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm
Tel.: +46 8 555 069 40