Skip to main content
Administrere penger er en ansvarlig jobb. Administrere andres besparelser legger til ytterligere ansvar.
For å optimalisere avkastningen for enhetseierne jobber vi for en strategi- og investeringsfilosofi med fire hjørnesteiner.
1

Sunn fornuft

Forvaltningen av Norrons midler er preget av grunn, metodikk, erfaring og klarhet. I hvert fond søker vi å optimalisere den risikojusterte avkastningen. Vi ønsker også å være klar over hva du kan forvente fra hvert fond, og hva risikerer du å ta.
2

Kompetanse

Hver av Norrons ledere har over 20 års erfaring på de nordiske kapitalmarkedene. Våre kombinerte ferdigheter kombinert med en solid og godt integrert styringsmetode vil gi våre aksjonærer en fordel ved å gi en høy konkurransefortrinn.
3

Tilgjengelighet

Norrons midler skal være tilgjengelige for alle gjennom et bredt spekter av partnere. Fondsenheter kan kjøpes og selges hver dag, og det kreves ingen minimumsinnsats.
4

Åpenhet

Norron er eiendelforvalter med ansvar for verdiskaping i hvert fond. Alle våre partnere og eiere samt uavhengige eksperter har daglig innsikt i vår virksomhet.