Skip to main content

Att förvalta pengar är ett ansvarsfullt jobb. Att förvalta andra människors besparingar adderar ytterligare ansvar.
I syfte att optimera avkastningen för våra andelsägare jobbar vi efter en strategi och investeringsfilosofi med fyra hörnstenar.

1

Sunt förnuft.

Förvaltningen av Norrons fonder präglas av förnuft, metodik, erfarenhet och tydlighet. I varje fond strävar vi efter att optimera den riskjusterade avkastningen. Vi vill också vara tydliga med vad du kan förvänta dig av respektive fond, och vilka risker du tar.
2

Kompetens

Var och en av Norrons förvaltare har över 20 års erfarenhet av de nordiska kapitalmarknaderna. Vår samlade kompetens i kombination med ett sunt och väl inarbetat förhållningssätt till förvaltning ska komma våra andelsägare till godo genom en mycket konkurrenskraftig avkastning.
3

Tillgänglighet

Norrons fonder ska vara tillgängliga för alla via ett brett urval av partners. Fondandelar kan köpas och säljas varje dag och ingen lägsta insats krävs.
4

Transparens.

Norron är kapitalförvaltare med ansvar för värdeutvecklingen i respektive fond. Samtliga våra partners och ägare samt oberoende experter har daglig insyn i vår verksamhet.