Skip to main content

Norron Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo. Bolaget förvaltar sex olika fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna. I fondutbudet återfinns såväl absolutavkastande fonder som aktivt förvaltade aktiefonder. Norron ägs av grundarna, tillika partners i verksamheten, samt det norska börsnoterade industriella investmentbolaget Aker ASA. Norron förvaltar ca 7 miljarder kronor och fonderna distribueras främst av marknadsledande nordiska sparandeplattformar med inriktning på tjänstepensionskapital.

Bolaget tilldelades pris för Sveriges bästa aktiefond 2014 och 2015, samt utsågs av tidningen Privata Affärer till årets fondbolag 2015. För 2016 och 2018 tilldelades Norron även Lipper Fund Awards för sin förvaltning av Norron Active.