Skip to main content

Norron ägs av grundarna, tillika partners i företaget, tillsammans med Aker Asa, som är ett börsnoterat industriellt aktiebolag. Aker har en lång och framgångsrik historia som präglats av entreprenörskap och aktivt ägarengagemang. Bolaget fyllde 175 år 2016, och är därmed Norges äldsta idag verksamma industriföretag. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad kring traditionella norska industrivertikaler såsom energi, skeppsfinansiering och oljeservice, men stora satsningar görs även inom bioteknik och digitalisering. Aker har varit en aktiv ägare i Norron Asset Management sedan starten 2010.

Mer information om Aker ASA finner du på: www.akerasa.com.