Skip to main content

Norron grundades av Ulf Frykhammar, Nicklas Granath och Gustaf Sjögren. De delar en lång och gedigen förvaltarkarriär där var och en har närmare 30 års erfarenhet av de nordiska kapitalmarknaderna. De lärde känna varandra under sin tid som förvaltare på Catella fondförvaltning och ingick i samma förvaltarteam i många år. Denna väletablerade trio har därmed fattat investeringsbeslut i såväl låg- som högkonjunktur samt erhållit en rad utmärkelser för sina fina prestationer.
År 2010 bestämde de sig för att ta det bästa av sin förvärvade erfarenhet och expertis och starta en egen förvaltningsorganisation, Norron Asset Management.

Norrons geografiska inriktning är Norden och förvaltarstilen kännetecknas av flexibilitet, öppenhet och transparens. Bolagets samlade kompetens med väldefinierade riktlinjer kombinerat med ett sunt förhållningssätt till förvaltning, vilket bl a inkluderar en stringent syn på risktagande, ett sofistikerat användade av derivat samt en noggrann aktieurvalsprocess, kommer våra andelsägare till godo genom en historisk mycket konkurrenskraftig avkastning.

Namnet Norron kommer från det fornnordiska ordet norrön som på modern svenska betyder detsamma som fornnorsk/fornisländsk. På senare tid har ordet dock ofta fått beteckna ”nordisk” i allmänhet. Ordet fanns även i fornsvenskan i formen norræn och är det ursprungliga och inhemska ordet för ”nordisk”. För att ha ett mer internationellt gångbart namn ändrades det till norron och ordet blev då också en palindrom.