Skip to main content

Förvaltarteam

Ulf Frykhammar

Förvaltare

Managing Partner och en av grundarna till Norron Asset Management AB. Civilekonom från Linköpings universitet 1989. Förvaltare på Enskilda Kapitalförvaltning 1989-1994. Därefter tre år i Hong Kong, med delansvar för SEB:s förvaltning i Asien. Tillbaka i Sverige ansvarade Ulf för SEB Fonders Nordenfonder och 1999 var han med och startade SEB Hedgefond, som han arbetade med till 2003. Var med och startade Catella Hedgefond 2003 och förvaltade den fram till 2010. Partner på Catella Fonder 2008-2010 samt styrelseledamot för Catella Capital under samma period.

ulf.frykhammar@norron.com
+46 8 555 069 41

Ulf Frykhammar

Gustaf Sjögren

Förvaltare

En av grundarna till Norron Asset Management AB. Ekonom från Stockholms universitet 1982. Börs- och institutionsmäklare på Handelsbanken 1986-1991. Därefter förvaltare på Handelsbanken Fonder med huvudansvar för Reavinstfonden. Grundade Catella Fonder 1998, där han också var partner 2008-2010. VD och ansvarig förvaltare för Catellas Reavinstfond 1998-2003. Gustaf var även med och startade Catella Hedgefond, vilken han ansvarade för fram till 2010.

gustaf.sjogren@norron.com
+46 8 555 069 42

Gustaf Sjögren

Jan Törnstrand

Förvaltare

Ekonom från Linköpings universitet 1989. Ränteförvaltare på Nordea 1990. Partner och förvaltare på United Securities Fondkommission, med ansvar för ränteportföljen. Förvaltare på Svensk Exportkredit Treasury Group 1996-2005. Finanschef på Kaupting Bank 2005-2006. Därefter ansvarig för all ränteförvaltning hos Catella samt ansvarig förvaltare för Catella Avkastningsfond och Catella Likviditetsfond. Jan ingick även i teamet som skötte Catella Hedgefond och var partner på Catella Fonder 2008-2010.

jan.tornstrand@norron.com
+46 8 555 069 47

Jan Törnstrand

Peter Werleus

Förvaltare

Peter är civilingenjör från Lunds universitet. Han har lång erfarenhet från analys och portföljförvaltning och började sin karriär som analytiker på Orkla Securities 1999. Fyra år senare gick han till Handelsbanken som analytiker och var även ansvarig för Telecom gruppen. Peter började på HQ Bank 2004 där han arbetade som allokeringsansvarig innan han 2008 började hos Carnegie och var verksam som portföljförvaltare med ansvar för bl a Carnegie Corporate Bond. I november 2012 tillträdde Peter sin nuvarande roll som ansvarig förvaltare för Norron Premium.

peter.werleus@norron.com
+46 8 555 069 46

Peter Werleus

Marcus Plyhr

Förvaltare

Marcus anställdes av Norron i maj 2014 som analytiker med uppgift att assistera förvaltarteamet med dagliga uppgifter som risk-, företags- och portföljanalys. Sommaren 2018 blev han befordrad till förvaltare.

Marcus är ekonom (BSc) från Sierra Nevada College (Nevada, USA) med inriktning finansiell ekonomi. Han började sin karriär på Libertyship Capital i USA som tradingassistent på deras "special situations trading desk" mellan 2013-2014. Under sina studier arbetade Marcus deltid på Sierra Angels investment group, ett riskkapitalbolag som hjälper nystartade företag med kapital och mentorskap. Marcus kommer från en atletisk bakgrund där han har tävlat inom alpin skidåkning hela sitt liv.

marcus.plyhr@norron.com
+46 8 555 069 48

Marcus Plyhr

Oscar Sjögren

Kvantitativ Analytiker

Oscar har en Masterexamen i Finansiell Matematik från New York University Tandon School of Engineering. Dessförinnan studerade han nationalekonomi och matematik vid Lunds universitet. Under studietiden i Lund var han med i ett utbytesprogram och studerade två terminer på University of California, Berkeley.

Oscar började sin karriär på ABG Sundal Collier som sommarintern inom Equity Research. Han gick sedan vidare till Handelsbanken, först som praktikant/intern och sedan som Handlarassistentinom Market Making följt av sin senaste roll där som FX Option Market Making.

Oscar började på Norron i september 2018 och hans ansvarsområde är derivat and kvantitativ analys.

oscar.sjogren@norron.com
+46 8 555 069 56

Oscar Sjögren

Johan Solini

Förvaltare

Johan läste ekonomi på Uppsala Universitet och spenderade sen ett år i Australien, där han studerade kapitalplacering och finans på University of Melbourne. Han har också läst affärsanalys och bolagsvärdering på London School of Economics. Johan började på Norron i september 2018. Han har tidigare arbetat på Avanza men kommer närmast från Redeye där han arbetade som analytiker med inriktning på tech bolag. Johan har spelat allsvensk fotboll för Gefle IF men var tvungen att avsluta sin karriär pga av en skada. Johan förvaltar fonden Norron Sustainable Equity.

johan.solini@norron.com
+46 8 555 069 43

Johan Solini

Övriga medarbetare

Alexander Zetterquist

VD

Civilekonom från Umeå universitet 2000. Arbetade på E*TRADE som Manager Operations med plats i ledningsgruppen (ansvarig för bl.a. back office, kreditgivning och riskbedömning) mellan 2000 och 2007. Ansvarig för att bygga upp Middle Office funktionen då Straumur Burdaras Bank etablerades i Stockholm 2008. Därefter chef för Fixed Income Operations på Nordea Bank, för att i oktober 2010 tillträda som administrativt ansvarig (COO) på Norron Asset Management AB. Alexander är VD i bolaget sedan november 2012.

alexander.zetterquist@norron.com
+46 8 555 069 44

Alexander Zetterquist

Jesper Laudon

COO & Hållbarhetsansvarig

Jesper har en juristexamen från Uppsala universitet och har tidigare arbetat på den internationella advokatbyrån Bird & Bird i Stockholm. Jesper anslöt sig till Norron Asset Management 2017 och började då arbeta inom compliancefunktionen. Jesper tog över ansvaret för compliancefunktionen 2018 med ansvar för att bland annat övervaka och kontrollera företagets regelefterlevnad internt och externt. Jesper har varit drivande i implementeringen av flera större regelverk , bland annat Mifid II, IFR och SFDR.

Sedan 2023 innehar Jesper rollen som COO och ansvarar även för Norrons hållbarhetsarbete.

jesper.laudonmeyer@norron.com
+46 8 555 069 52

Jesper Laudon

Hans Bale

Head of Norron, Norge

Hans är civilekonom från Norges Handelshögskola 1990. Hans har lång erfarenhet inom portföljförvaltning och finans från Nordea, SEB och Fondfinans . Från 1993 - 1998 arbetade han inom Corporate finance på Nordea och mellan 1998 - 2003 var Hans ansvarig för SEB Asset Management, med delansvar för den norska aktieportföljen och fem andra mandat. Mellan 2003 - 2005 var Hans ansvarig för SEB Merchant Banking Aktielånavdelning i Norge & Danmark och 2005 startade Hans SEB Asset Management i Norge. Hans var partner på Fondfinans Corporate Finance mellan 2011 – 2015 och är anställd på Norron sedan maj 2015.

hans.bale@norron.com
+47 909 24 832

Hans Bale

Sebastian Uddén

Försäljningsansvarig

Sebastian är utbildad på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har arbetat i finansbranschen sedan år 2000. Under sina år i branschen har han arbetat med försäljning och affärsutveckling hos diverse fondbolag mot institutioner och tredjepartsdistributörer inom de flesta tillgångsklassera som aktie, ränte, hedge, private equity och fastighetsfonder. Fram till 2006 var Sebastian anställd av norska ODIN Fonders svenska filial i Stockholm och 2006 - 2011 arbetade han för Auda Alternative Solutions med hela Skandinavien som bas. Därefter var han anställd hos Catella Fonder och senast var Sebastian partner samt medgrundare av Nordic Cross Asset Management under åren 2016 – 2021. Sebastian är ansvarig för försäljningen i Sverige hos Norron sedan juni 2021.

sebastian.udden@norron.com
+ 46 708 28 91 11

Sebastian Uddén