Skip to main content

Norron AB er en nordisk kapitalforvalter med konsesjon fra den svenske Finansinspektionen.
Vi forvalter 7 ulike fond. FundRock Management Company S.A. fungerer som fondsselskap. Fondene er tilgjengelige via utvalgte partnere.

Norrons forvaltere har i mer enn 20 år levert konkurransedyktig avkastning og mottatt en rekke utmerkelser på de nordiske kapitalmarkedene. Forvalterne har jobbet i samme team og tatt investeringsbeslutninger sammen i så vel lav- som høykonjunkturer. De har over tid utviklet et stringent og enhetlig syn på risikotagning, plasseringsstrategier og aksjeutvelgelse.

Alle Norrons fond kan handles daglig. Alle fondene har et absoluttavkastningsmål og er fullt ut transparente. Det er ingen minimumstegning.