Skip to main content

EU-Taxonomy – Potensiell Eligibility & Alignment:

Vi i Norron ønsker EUs Taksonomiforordning velkommen. Den er et klassifiseringsverktøy i EU som avgjør om en virksomhet er miljømessig bærekraftig eller ikke. Dette, sammen med økte krav til rapportering og åpenhet, mener vi er rett vei å gå for å få fortgang i overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Taksonomiforordningen vil ikke bli brukt av finansmarkedsaktørene før 31. desember 2021, men vi vil allerede nå begynne å tilpasse oss fremtidig rapportering for å gi deg som investor en økt forståelse av Norrons miljømessige bærekraftsarbeid. Vi vil derfor rapportere månedlig om i hvilken grad våre fond er investert i selskaper som er klassifisert som miljømessig bærekraftige i henhold til Taksonomiforordningen.

For at et selskaps økonomisk aktivitet skal omfattes av Taksonomi-forordningen (for tiden 70 ulike aktiviteter i åtte forskjellige bransjer / sektorer) og anses å være miljømessig bærekraftig, må aktiviteten oppfylle visse etablerte kriterier. Våre data viser i hvilken grad fondet er investert i økonomiske aktiviteter som er Taxonomi Eligible (omfattes av Taksonomiforordningen og kan være eller bli miljømessig bærekraftige) og Taxonomy Aligned (økonomiske aktiviteter som også oppfyller de fastsatte kriteriene for miljømessig bærekraft). Hvis fondets Eligibility for eksempel er 30%, betyr dette at 30% av fondets innehav er dekket av Taksonomiforordningen. Fondets Alignment betyr andelen av fondets innehav som også oppfyller de fastsatte kriteriene til miljømessig bærekraft. For å rapportere hvilken type miljømessig bærekraft fondet er investert i, er fondets Alignment delt inn i tre forskjellige underområder. Dette er Green (aktiviteter med allerede lave klimagassutslipp), Transition (aktiviteter som gjennom reduserte utslipp bidrar betydelig til overgangen til en klimanøytral økonomi) og Enabling (aktiviteter som gjør det mulig for andre aktiviteter å bidra vesentlig til å begrense klimaendringene).

Siden Taksonomiforordningen ikke har trådt i kraft – og våre innehav i fondene dermed ennå ikke har krav på seg til å rapportere bærekraftsdataene i samsvar med Taksonomiforordningen – er informasjonen nedenfor Norrons egne vurderinger. Disse er basert på tilgjengelige interne og eksterne data og analyser for å best mulig kunne beregne fondets potensielle Eligibility og Alignment til Taksonomiforordningen. Den faktiske andelen av fondet som er investert i miljømessig bærekraftig virksomhet kan være både større og mindre enn det som er rapportert her, og informasjonen bør derfor ikke tolkes som at den gjengir eksakte data. Vi rapporterer dette for å gi en indikasjon på hvordan og i hvilken grad fondets underliggende investeringer potensielt er eksponert mot økonomiske aktiviteter som anses å være miljømessig bærekraftige i samsvar med artikkel 3 i Taksonomiforordningen og hvordan dette utvikler seg over tid.

Rapporteringen inkluderer også andelen grønne obligasjoner og EUs grønne obligasjoner.