Skip to main content

3 miljarder i förvaltat kapital

By augusti 23, 2013juni 5th, 2018Nyheter

Efter drygt två och ett halvt år har Norron passerat tre miljarder i förvaltat kapital. Bolaget grundades 2010 av Ulf Frykhammar, Gustaf Sjögren och Nicklas Granath. Samma år erhöll Norron tillstånd från Finansinspektionen och i februari 2011 påbörjades förvaltningen av fonderna Select (nordisk hedgefond) och Target (nordisk mulitstrategi). Samma månad lanserades även räntefonden Preserve, som förvaltas av Jan Törnstrand.

Redan efter några månader fanns 1 miljard under förvaltning och sommaren 2011 lanserades Norron Active, en svensk långfond. I juli 2012 lanserades bolagets femte fond, Norron Premium med inriktning på nordiska företagskrediter, som idag förvaltas av Peter Werleus.  I februari i år nådde bolaget 2 miljarder i förvaltat kapital och idag har det förvaltade kapitalet växt till 3 miljarder kronor. Kapitalet kommer främst från institutioner, pensionsmedel samt familjekontor. Fonderna handlas dagligen och har inget minsta insättningskrav och finns tillgängliga hos närmare 25 distributörer. En anledning till den starka tillväxten anser vi vara vårt tydliga erbjudande och att det ligger rätt i tiden. Det är enkelt för investeraren att välja risknivå och därmed förväntad avkastning.

 

Utöver de stora inflödena i fonderna så har även förvaltningen genererat en god avkastning. Target har under året generarat en avkastning på 6,4 procent. Dom två mer högvolatila aktiefonderna Select och Active har generat 11 respektive 17 procent sedan årsskiftet. Räntefonderna Preserve och Premium har gett en avkastning på 2,4 samt 4,3 procent. Samtliga fonder har presterat bättre än sina konkurrenter inom respektive kategori hos Morningstar. En av Norrons styrkor är att förvaltarna jobbar i team, där varje förvaltares kunskap utnyttjas, vilket ger en värdefull balans mellan räntor och aktier. Även en mix av nordiska bolag i portföljerna har bidragit positivt till det goda resultatet.

 

Målsättningen är att kunna leverera 6 till 9 procent årlig avkastning över tid till en låg risk. Det kan jämföras med de 7 procent i årlig avkastning som samma förvaltarteam har levererat sedan 2004. Vi är enormt stolta för det förtroende som vi har fått och kommer fortsätt våra ambitioner med att växa på de plattformar där fonderna finns tillgängliga. Tidigare i år anlitades Stefhan Klang för att förbättra servicen och kontakten med nya och gamla distributörer. Arbetet med att göra fonderna tillgängliga kommer att fortsätta och vi börjar titta på möjligheter i de andra nordiska länderna.

 

För mer information vänligen kontakta:

Alexander Zetterquist, VD Norron AB                     +46 72 235 24 92, alexander.zetterquist@norron.com

Ulf Frykhammar, Managing Partner                         +46 70 763 90 54, ulf.frykhammar@norron.com

 

Norron passerar 3 miljarder i förvaltning

Leave a Reply