Skip to main content

Aktivt ägarskap, historisk prestation och värdering

By juni 17, 2016juni 5th, 2018Marknadskommentarer

På stockholmsbörsen finns en rad olika ägarsfärers holdingbolag noterade. Många av dessa utger sig för att vara aktiva ägare och agerar främst genom bolagsstyrelserna i syfte att implementera de strategiska vägval sfären beslutar. Investerare värderar uppnådda resultat genom att tillsätta de tillgångar som ingår i bolaget en premie, eller en rabatt beroende på historiska resultat.

Tabell 1, Sammanställning investmentbolag
Källa: SHB, Arctic & Norron

Investment Company Year(s) Avg. Disc./Prem to NAV Curr. Disc/Prem to NAV CAGR (inc. dvd) Curr. Yield
BURE EQUITY AB 11 -16% -14% 23,8% 1,4%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 11 -14% 1% 21,4% 2,2%
MELKER SCHORLING AB 9 0% 7% 19,8% 0,6%
INVESTMENT AB ORESUND 11 -3% 10% 17,9% 4,2%
KINNEVIK AB-B 11 -23% -18% 15,7% 4,1%
SVOLDER AB-B 11 -12% -6% 15,6% 2,0%
INVESTOR AB-B SHS 11 -26% -17% 15,5% 3,7%
Average -12% -7% 14,0% 2,7%
LUNDBERGS AB-B SHS 11 -18% 4% 14,0% 1,2%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11 -15% -14% 10,0% 3,5%
CREADES AB-B SHARES 4 -12% -14% 10,0% 0,0%
RATOS AB-B SHS 11 27% 5% 8,6% 7,8%
EAST CAPITAL EXPLORER AB 8 -33% -24% -4,0% 1,4%
AKER ASA-A SHARES 11 -36% -37% 19,2% 5,1%
OMX Index 11 9,7% 4,5%
OBX Index 11 9,8% 4,4%

Den genomsnittliga årliga avkastningen (CAGR) toppas av Bure, Latour och Melker Schörling. Dessa tre bolag har genererat dubbelt så hög årlig avkastning som börsindex presterat under samma period. En fantastisk prestation som investerare till viss del uppskattat genom att prissätta tillgångarna till ett premium.

Jämför vi de två största bolagen Investor och Industrivärden, så kan man konstatera att Investor över en lång period levererat väsentligt bättre än Industrivärden. 5 procentenheter i årlig överavkastning gör skillnad över tiden. 100.000 kr växer till exempel på 10 år till 350.000 istället för 235.000. Industrivärden matchar aktieindex, knappast det man förväntar sig av en aktiv ägare. Ännu märkligare är att Investor haft en större historisk rabatt än Industrivärden.

En möjlighet uppenbarar sig om man betraktar Aker ASA:s värdering i förhållande till historiskt uppnådd avkastning. Bolaget är i högsta grad en aktiv ägare och agerar inte bara genom styrelserna, utan förändrar innehaven beroende på dess framtida potential, samt deltar aktivt i strukturaffärer. Den genomsnittliga årliga avkastningen inklusive utdelning är 19 procent, det vill säga mer än dubbelt så mycket som den energiberoende norska börsen avkastat under samma period, och väl i linje med de skickligaste aktiva ägargrupperingarna på Stockholmsbörsen. Trots detta handlar man Aker till 37 procent rabatt i förhållande till substansvärdet. Årlig erhållen utdelning är dessutom högre än det som erbjuds både på Stockholmsbörsen och på marknadsindexet i Oslo.

Det bör nämnas att Norron ägs till 48 procent av Aker och att Aker är Norges äldsta industriföretag som i år firar 175 år, dvs 75 år äldre än Investor som fyller 100 i år.

Med vänlig hälsning,
Ulf Frykhammar & Marcus Plyhr

Leave a Reply