Skip to main content

Den senaste veckans dramatik

By augusti 5, 2011juni 5th, 2018Marknadskommentarer

Först och främst. Under den senaste veckans dramatiska börsfall har värdet på de fonder som förvaltas av Norron AB stigit något. Vi har inte spekulerat, eller drivit på börsfallet, utan endast ägnat oss åt att skydda värdet på de pengar våra andelsägare anförtrott oss. Fonderna har haft en balans mellan de tillgångar vi äger, och de innehav som syftat till att skydda värdet, i händelse av kraftiga börsfall.

Nedan illustreras värdeutvecklingen för de tre fonder som vi förvaltar;

Fond NAV 29/7 NAV 8/8 Utveckling  under perioden (%)
Norron Target 100,30 100,54 +0,24
Norron Select 99,35 99,67 +0,32
Norron Preserve 101,24 100,78 -0,45

 

Under de sista 6-7 månaderna har en rad extra ordinära makrorelaterade händelser inträffat. Vi har behandlat dessa i våra månadsbrev, och valt att förvalta samtliga fonder med mycket låg risk under denna period. Varje enskild händelse har kunnat hanteras av kraften i konjunkturcykeln, men när dessa händelser staplas på varandra, kan det vara tillräckligt för att bryta konjunkturförloppet. Vi har därför inte känt oss komfortabla med att investera som man normalt gör i mitten av en konjunkturuppgång. Istället har vi haft en ständig beredskap för att konjunkturen inte bara planar ut, utan även kontraherar igen. Konsekvenserna för börsutvecklingen blir dramatiskt annorlunda om detta bara är en utplaning, än om en ny recession står för dörren.

Vi håller en fortsatt låg risk i samtliga fonder, men inser också att mycket goda investeringsmöjligheter kan uppenbaras i rådande miljö. Börsen vänder inte enbart på värdering. Förbättrade utsikter krävs också. Sådana skulle kunna vara, stimulerande åtgärdsprogram (i den mån finanspolitiskt utrymme finns), sekulära tillväxttrender i BRIC-länderna, penningpolitiska lättnader i länder som haft möjlighet att höja räntenivåerna efter finanskrisen. Fortsatt hög beredskap krävs i förvaltningen, innan vi övertygas om vilket scenario som tar överhanden.

Fortsatt trevlig sommar,

Ulf Frykhammar
Gustaf Sjögren
Nicklas Granath
Jan Törnstrand

Leave a Reply