Skip to main content

Hållbarhetsrisker måste integreras i riskanalysen

By oktober 29, 2021Nyheter

Alla bolag Norron investerar i ska inkludera hållbarhetsrisker i sin riskanalys. Det är ett av Norrons tre nya hållbarhetsmål.

Ett proaktivt hållbarhetsarbete är av stor vikt för alla bolag, men av lika stor vikt är att ha kontroll på hållbarhetsrisker i verksamheten. Vi uppmuntrar alla bolag att genomföra en analys som inkluderar både den egna verksamheten och leverantörskedjans alla hållbarhetsrisker, för att sedan värdera och prioritera riskerna samt identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas.

Sedan 2017 ska alla större svenska bolag hållbarhetsrapportera enligt årsredovisningslagen. Lagen grundar sig i EU:s NFRD-direktiv. En viktig del i lagstiftningen är att bolagen ska beskriva sina hållbarhetsrisker. Detta har även lett till att många bolag har integrerade processer för riskanalys, men vi ser fortsatt att inte alla bolag beaktar hållbarhetsrisker i sina verksamheter. Därför vill vi över tid påverka alla bolag vi är investerade i att inkludera sina hållbarhetsrisker i riskprocessen.

Vill du veta mer om hur Norron integrerar hållbarhetsrisker i vår investeringsprocess, kan du läsa mer här:  https://www.norron.com/organisation/hallbarhet/information-om-huvudsakliga-negativa-konsekvenser-for-hallbar-utveckling/