Skip to main content

Hur Norron arbetar i dessa tider

By mars 24, 2020Nyheter

Till investerare, kunder och samarbetspartner,

Den globala situationen med spridningen av COVID-19 (coronaviruset) har utvecklats snabbt och många europeiska länder genomför nu restriktioner för att förhindra dess spridning. Norron AB följer denna utveckling noga. Vår personals och deras familjers hälsa och säkerhet samt Norrons fortsatta verksamhet går hand i hand, och vi stödjer regeringens direktiv till fullo.

Förra veckan vidtog vi åtgärder för att säkerställa att all personal på våra kontor i Stockholm och Oslo arbetar på distans. Förvaltarorganisationen har delats upp i två grupper, en del av teamet arbetar från kontoret och den andra hemifrån. Vårt IT-system är utformat så att alla har möjlighet att ha full tillgång till kontorsnätverket och hanteringsprocesserna via systemen i Bloomberg även om vi inte befinner oss på kontoret. Vi har inte upplevt några begränsningar eller avbrott i våra arbetsrutiner och planerar följaktligen att fortsätta att arbeta så här, åtminstone de kommande 14 dagarna. Vi kommer att noggrant följa de rekommendationer som ges av regeringarna i de länder där våra kollegor befinner sig. Därmed har vi begränsat risken för våra kollegor och även den operativa risken för Norron.

Även om vi förväntar oss att verksamheten ska fungera som vanligt är det svårt att förutsäga konsekvenserna av rådande omständigheter, men vi gör vårt bästa genom att följa regeringens uppmaningar och bedriva verksamheten på ett förnuftigt sätt.

Tveka inte att kontakta oss om du eller någon av dina kollegor har ytterligare frågor.  Ta väl hand om er!

Vänliga hälsningar,
Alexander Zetterquist, VD