Skip to main content

Idag lanserar vi Premium

By juli 2, 2012juni 5th, 2018Nyheter

Idag, 2 juli 2012, lanseras Norron Premium. En aktivt förvaltad räntefond med inriktning på nordiska företagsobligationer. Bakom beslutet att lansera fonden ligger att marknaden för företagsobligationer fortsätter att visa stark tillväxt. Eftersom den nordiska marknaden är svårtillgänglig för privata sparare blir Norron Premium en intressant möjlighet för just denna kundgrupp att investera i dessa tillgångsslag. Fonden kommer att vara dagligt handlad och utan någon minsta insättning. Ansvarig förvaltare för fonden blir Jan Törnstrand, som idag även förvaltar Norron Preserve samt Ulf Frykhammar. Både Jan och Ulf har över 20 års erfarenhet från de nordiska markanderna. De har erhållit utmärkelser såväl på nationell som i internationell nivå för sina respektive förvaltarprestationer.

_______________________________________________________________________________________________

Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Leave a Reply