Skip to main content

Aker som varit huvudägare I Norron Asset Management sedan lanseringen 2011 har tecknat ett intentionsavtal med övriga ägare i bolaget om att förvärva 100 procent av Norron. Verksamheten kommer att fortsätta som vanligt, men ett viktigt syfte med affären har varit att placera bolaget i ett större sammanhang. Verksamheten i Norron kommer att samordnas med Akers övriga satsning inom Asset Management benämnt Industry Capital Partners. För Norrons del innebär affären att förvaltningsorganisationen fördubblas i och med att mycket kompetent och erfaren personal inkluderas. De personerna har främst sin bakgrund från NBIM, eller mer populärt uttryckt norska oljefonden. Satsningen leds av Yngve Slyngstad som var chef för oljefonden under 13 år.

Verksamheterna kommer att samordnas i ett nytt bolag med arbetsnamnet ICP Norron. Personalen kommer att erbjudas möjligheten att återinvestera i det nya bolaget i syfte att upprätthålla ett ägarincitament för partners operativa i bolaget.

”Genom affären fördjupas och breddas vår kompetens. Vi får massor med nya möjligheter att gradvis utveckla vår organisation och våra produkter. Dessutom får vi en unik inblick i Akers industriella kunnande som är högst relevant för vad vi bedömer som centrala trender för kapitalmarknaderna under lång tid framöver. Vi tror att de kommande decennierna kommer att präglas av enorma investeringar inom till exempel energiomställning, elektrifiering och industriell mjukvara. Detta kommer att göra ett stort avtryck på kapitalmarknaderna. Tillsammans med våra nya kollegor är avsikten att utveckla unika och relevanta produkter för hemmamarknaden och på global basis med ett högt inslag av kundnytta”. – Ulf Frykhammar

Affären är villkorad myndigheternas godkännande.