Skip to main content

Intervju med Jesper Laudon Meyer – Compliance Officer, Norron

 

Jesper Laudon Meyer – Compliance Officer, Norron

Berätta lite om din bakgrund?
Jag studerade i Uppsala där jag tog juristexamen 2016. Kommer närmast från en internationell advokatbyrå med kontor i Stockholm, där jag inriktade mig på ersättningar och incitament i den finansiella sektorn.

Vad lockade med finansbranschen?
Även om valet av utbildning till slut landade på juridik har jag alltid varit intresserad av ekonomi och framför allt av finansbranschen som fenomen. Det är en bransch som är ständigt aktuell och som aldrig slutar utvecklas, inte minst på senare år med tanke på den digitala boomen. Utvecklingsmöjligheterna känns närmast oändliga vilket tilltalar mig.

 Varför Norron?
Jag fick snabbt ett väldigt gott intryck av Norron. Det är en organisation som präglas av seriositet och höga ambitioner, men där det samtidigt är högt i tak och där man som jag, som fortfarande är i början av karriären, får stora möjligheter att utvecklas. Norron är även en mindre aktör på marknaden vilket har gjort att jag kunnat arbeta närmare affären än vad som kanske hade varit möjligt hos ett större institut. Det ger mig en värdefull inblick i framför allt verksamheten men även finansbranschen i övrigt. En annan sak som lockade med Norron var bolagets satsning på att rekrytera ungt. Det har inte bara lett till att man har fått ta ett stort ansvar tidigt utan visar även att bolaget har som ambition att möjliggöra en brant utvecklingskurva för sina anställda.

Din roll – berätta
Finansbranschen omgärdas som bekant av omfattande regelverk. Som ansvarig för compliancefunktionen arbetar jag oberoende verksamheten och säkerställer att bolagets verksamhet vid var tid bedrivs i enlighet med gällande regelverk. Detta arbete rapporterar jag sedan till styrelsen kontinuerligt. Jag arbetar mycket med att se till att bolagets interna regler, riktlinjer och förfaranden är lämpliga och effektiva ur ett regelefterlevnadsperspektiv, men min roll innebär också att ge råd och stöd till organisationen samt utbilda personalen för att upprätthålla en hög grad av kunskap och kompetens i verksamheten.

Vilka egenskaper har du som är en fördel i ditt jobb?
Som jurist måste jag väl säga att jag är organiserad, men jag skulle nog främst vilja framhålla att jag har hög integritet vilket är en förutsättning för min roll.

Vilka är de viktigaste egenskaperna att ha i din roll?
Som jag sa ovan så är det viktigt att ha en hög integritet som compliance, men det är också väldigt viktigt att ha en känsla och förståelse för affären. Compliancefunktionen ska inte enbart vara en kontrollerande funktion, utan även vara tillgänglig för att kunna stötta och ge råd till verksamheten.

Vad är det bästa med Norron?
Att jobba med så duktiga och drivna människor. Jag lär mig verkligen något nytt varje dag. En annan sak som kan tilläggas är att jag varje dag vet att jag kommer ha roligt på jobbet. Det gör det enkelt att gå upp på morgonen. Att dessutom sitta i fina lokaler i centrala Stockholm skadar inte heller.

Vad utmärker Norron?
Kompetensen och seriositeten skulle jag vilja säga. Norrons fyra hörnstenar är sunt förnuft, kompetens, tillgänglighet och transparens och det lever man verkligen upp till.

Beskriv Norrons företagskultur
Förutom det jag redan sagt så upplever jag det som att det är väldigt prestigelöst här och att alla är måna om att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Det är även god stämning på kontoret.

Vad har du för tankar om framtiden?
Norron växer och den utvecklingen vill jag gärna vara en del av. Sen får man se vad som händer i framtiden.