Skip to main content

Lär känna ICPs grundare Yngve Slyngstad

By maj 2, 2024Nyheter

”Energiskiftet är en industriell revolution” – ICPs grundare Yngve Slyngstad berättar om sin vision om att göra världens industri grön. Norron och ICP är idag systerbolag men som tidigare kommunicerats är ambitionen att bli ett gemensamt bolag innan årsskiftet. Läs artikeln här!