Skip to main content

Vaccibody satsar på utveckling av vaccin mot infektionssjukdomar

By april 2, 2020Nyheter

Lovande satsning på utveckling av vaccin mot infektionssjukdomar av Vaccibody – sedan länge ett av Norrons innehav.

Nyheten är relevant med anledning av de koordinerade ansträngningar som nu initieras globalt i syfte att skapa ett bättre skydd mot pandemier av typen COVID-19.

Vaccibody har mycket framgångsrikt utvecklat personligt anpassade vaccin mot solida cancertumörer. Bolaget bedriver för närvarande en omfattande klinisk studie för att validera de förstklassiga resultat man visade under hösten 2019.

Därutöver har bolaget beslutat att initiera en strategisk satsning på att utveckla vaccinplattformens många fördelar som även är tillämpbara inom vaccin mot infektionssjukdomar. Som chef och ansvarig för denna satsning har bolaget rekryterat Dr Gunnstein Norheim. Dr Norheim är en av de ledande experterna inom detta viktiga område och kommer senast från en position som ansvarig för Vaccinforskningen inom CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Inom CEPI ansvarade han för koalitionens koncept och samarbete med globala vaccinplattformar i syfte att vara förberedd för och att ha kapacitet att hantera virusutbrott av typen COVID-19 (disease X). Han har varit engagerad av WHO (Världshälsoorganisationen), och var en viktig medlem i det team (styrgrupp) som tog fram det nuvarande vaccinet mot Ebola.

Mer information kring detta finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vaccibody.com.