Skip to main content

Marknadskommentar: April 2022

By maj 5, 2022september 7th, 2022Marknadskommentarer

Räntehöjningsfasen har inletts och rapportperioden går mot sitt slut

 

Under april månad var det stort fokus på centralbankernas agerande runt om i världen, samtidigt som man fortsätter att se över de generella riskerna och efterföljderna från kriget i Ukraina. Detta skapar ordentliga obalanser i marknaden. Räntehöjningar i kombination av att minska centralbankers balansräkningar har påverkat flera tillgångsslag dramatiskt.

Det man kan konstatera är att vi nu sitter i en av de största räntekrascherna man någonsin skådat sista 50 åren och en ordentlig multipelkontraktion på aktiemarknader globalt. Detta tillsammans med att Kina fortsätter med fler nedstängningar sätter betydande press på leveranskedjor här och nu. Ser man på konsensusbilden så tror de ledande makroekonomiska instituten att inflationen kommer inom några månader nå sin högsta punkt, för att sedan komma ner under andra halvåret och 2023. Geopolitiska problem, fortsatta ”lock downs” och ifrågasatta tillväxtprognoser skapar osäkerhet inom de flesta tillgångsslag.

Riksbanken överraskade något med att höja räntan direkt med 25 baspunkter från tidigare möte där man meddelat att det inte skulle ske någon höjning förens 2024. Under maj månad kommer vi få flera räntehöjningar och prognoserna kring fortsatta räntehöjningar från Bank of England och Federal Reserv. Den amerikanska realräntan har varit mycket volatil under månaden och stigit med cirka 0,5 procent till 0 procent och på mindre än två månader gått från -1,10 procent till noll, en stor rörelse som påverkar alla typer av risktillgångar. Det blir intressant att se hur både räntemarknaden och aktiemarknaden kommer handla på detta under kommande månader.

Ser man på positionering i marknaden i början av maj månad så är analysen att många är väldigt pessimistiska. Vi ser höga kassa nivåer hos aktiefonder, hedgefonder ligger med låga netton samt låga bruttoexponeringar och att det kortsiktiga sentimentet är väldigt negativt. Många ifrågasätter kommande konjunktur nu när räntor stiger kraftigt och priset på insatsvaror går upp. Våra absolutavkastande fonder fortsätter ligga med en lägre nettoexponering än normalt.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.