Skip to main content

Ulf Frykhammar talar om utvecklingen på marknaden och vad som kan ligga bakom de effekter vi ser. Läs månadsrapporten i sin helhet på http://www.norron.se/