Skip to main content

Marknadskommentar: December 2022

By september 15, 2023Marknadskommentarer

Efter en stark novembermånad visade sig december vara precis tvärtom. Högre inflation än väntat kombinerat med hökaktiga centralbanker runt om i världen fick räntemarknaden i stress och aktiemarknaden att gå ner. Statsobligationsindex i Sverige var ner 3,5 procent och i Tyskland 5 procent. Aktiemarknaden (Stockholmsbörsen) var ner 2,7 procent medan globala marknaden var spretigt och föll mellan 3 och 5 procent. Under ytan kunde vi se stora svängningar där energi, finansbolag och konsumentbolag var vinnare, medan telekom och råvarudrivna bolag var förlorare. Det pågår fortsatt väldigt stora slag under ytan mellan bolag, sektorer och faktor, ett tema vi tror kommer att fortgå under kommande 12 månader. Framåtblickande ledande indikatorer såsom b.la inköpschefsindex och lutningar på avkastning kurvor visar att det kommer komma sämre tider framgent.

Makroindikatorer som visar nuvarande situation i ekonomin fortsatte visa på bra sysselsättning, visst lönetryck globalt samt låg arbetslöshet. Det är inte det som centralbanker vill ha just nu. Samtidigt så förväntar sig aktie och räntemarknaden räntesänkningar under 2023, även om det inte är något som centralbankerna planerar eller kommunicerar i skrivande stund.

Under 2023 tror vi att tillgångsslag i räntor och krediter kommer vara bra bidragsgivare. Då osäkerheten kvarstår med företagsvinster under 2023 så fortsätter vi att ha en defensiv syn på aktiemarknaden efter en stark start på året.

Fokus för 2023 har vi indikerat att volatilitet på räntemarknaden ska bytas mot vinstvolatilitet hos företagen. Men starten på 2023 indikerar på det motsatta och börsen fortsätter att drivas av räntor.

De rekordsnabba räntehöjningarna från centralbankerna har inte nått fullt ut i den globala ekonomin än. Marknaden är framåtblickande och just nu verkar det som att det är mjuklandningar generellt som förväntas och aktiemarknaden ser igenom detta. Vi tror dock att det inte kan vara så lätt att borsta av sig ”historiens högsta och på kortast tids” räntehöjningar så snabbt och enkelt. Utan det bör påverka mer än vad marknaden just nu ser ut att diskontera.