Skip to main content

Marknadskommentar: Januari 2022

By februari 3, 2022april 5th, 2022Marknadskommentarer

Första månaden på året 2022 visade sig vara en händelserik månad på makro fronten. I USA sjönk ISM Manufacturing till 58.7 och missade därmed konsensus. Nonfarm Payrolls-mätningen understeg också förväntningarna när den visade att 199,000 nya jobb skapades i december. Samtidigt sjönk arbetslösheten från 4.2% till 3.9%. I eurozonen överträffade det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin förväntningarna när det steg till 59.0. Kinesisk data inkom överlag bättre än väntat då bland annat data över BNP, investeringar och industriproduktion överträffade förväntningarna. Caixin:s inköpschefsindex för tillverkningsindustrin översteg konsensus i decembermätningen men missade förväntningarna i januarimätningen som visade på en nedgång till 49.1. I övrigt var oro för högre räntor/inflation ett tongivande tema. Bland annat visade mötesprotokollet från FOMC:s decembermöte att ledamöterna uttryckte oro för inflationen och flaggade för tidiga räntehöjningar. Det förelåg även oro för en potentiell rysk invasion av Ukraina.

Den tidigare så duvaktiga FED har under vintern vänt på klacken gällande att inflationen inte längre är övergående och att en stramare penningpolitik är att vänta under 2022. Signalerna om att höja räntan mer aggressivt under året överraskade marknaden vilket speciellt syntes i realräntan som rörde sig kraftigt uppåt. Vi ser fortsatt negativa realräntor men hastigheten i förändringen var anmärkningsvärd. Detta medförde att högt värderade bolag fick se sina aktiekurser gå ner kraftigt och spreadarna i kreditmarknaden gick ut. Marknaden prisar nu in 5 höjningar av FED under året, vilket är en mer än vad marknaden prisade vid slutet av 2021. Leveranskedjorna är fortsatt den största huvudvärken för bolagen då vi ser att de inte kan leverera på den starka efterfrågan som finns globalt och flera bolag guidar för att vi inte kommer se någon lättnad under det första halvåret av 2022, detta medför att stressen att kunna leverera produkterna sätter press på marginalerna för bolagen då komponenter är dyrare att köpa in.

Oron kring Omikron har marknaden tagit lätt på och vi ser att fler länder lättar på restriktionerna snabbare än förväntat. Även hoten från Rysslands sida att gå in i Ukraina har marknaden tagit lätt på annat än att olje- och gaspriser har fortsatt stiga under månaden vilket har förvärrat inflationstrycket än mer.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.