Skip to main content

Marknadskommentar: Juli 2022

By augusti 10, 2022september 7th, 2022Marknadskommentarer

Stark juli

 

Vi kan nu lägga en mycket stark månad bakom oss, en stark månad där vi samtidigt fick sämre makroekonomiska siffror och fortsatt inbromsning i ekonomin. Detta ses positivt då tolkningsföreträdet för en fortsatt aggressiv räntehöjning dämpas. I det korta har marknaden gått starkt och efter FOMC samt räntehöjningen från amerikanska centralbanken under månaden kom volatiliteten ner.

ECB höjde räntan till noll med 50 bps samt FED fortsatte med en stor räntehöjning på 75 bps. Räntemarknaderna har nu bestämt sig för att det blir recession i USA samt Sverige. 10 årig statsobligationen ligger nu lägre än en 2 årigstatsobligation. De långa inflationsförväntningarna har kommit ned under månaden och ligger kring 2,5 procent i USA. Kraftiga nedgångar i långa statsobligationer (räntenivån) i USA, Europa och Sverige under juli med mellan 50–70 bps. Globala räntor, framför allt långa löptider har gått ned kraftigt senaste månaden.

Efter en svag aktiemarknad i juni studsade marknaden som sagt tillbaka i juli, med en uppgång på Stockholm Benchmark Index med +11,8 procent där småbolagen överavkastade stora bolag med +4,9 procent (OMX30 +8,5 procent, CSX +13,4 procent). Det breda nordiska VINX SEK steg samtidigt med 9,1 procent och det nordiska småbolagsindexet VINX Small Cap SEK steg med 11,2 procent.

CTA-fonder och kvantitativa fonder köper på marginalen och driver börsen, medans vi nu går in en allt lugnare period efter Q2 rapporterna där förvaltare i USA och Europa har semester i några veckor. Det kan medföra att (allt annat lika) marknaden kan röra sig sidledes till smått uppåt. Vi har sett inflationsdrivande faktorer som stål, koppar och andra råvaror falla kraftigt på kort sikt. Vilket är ett tecken på att man spekulerar i att efterfrågan nu dämpas redan till hösten samt att en recession blir verklighet. Det vi sett under året var en ursköljning av räntor och att man dragit ner risken i aktier. Med det sagt, steg börsen mellan 5–10 procent i juli, när man betat sig igenom stora delar av Q2 rapporterna och marknaden kunde konstatera att man inte ser så mycket svagare efterfrågan än befarat. Till exempel att bolagens ordrar ligger kvar på höga nivåer och den spekulation man sett inte är motiverad. Vi ser även att kassanivåer hos förvaltare är fortsatt höga, hedgefonder ligger med nettoexponeringar kring 10-årslägsta och en positionering som är mycket tunn där många redan dragit ner risk. Detta gör att man får stökiga rörelser och marknaden blir i det korta pressad att ta mer risk och måste kliva in i marknaden igen, som vi nu beskådat. Egentligen har inget hänt sista månaden förutom att vi sett flera ledande indikatorer falla och när det kommer till den fortsatta förväntan att hösten kan bli skakig och att man kan förvänta sig en baksmälla när konsumenter återgår till det normala, vilket även är konsensus. Räntor ligger kvar på fortsatt höga nivåer, matpriser fortsatt höga och vi ser en löneinflation som är trögrörlig. Det återstår att se hur pass allvarligt detta blir till hösten men den åtstramning vi nu sett sista sex månaderna. Vi har sett en liten nedgång i estimaten för andra halvåret och för 2023. Men med det sagt, har vi inte sett några utflöden ur aktiefonder generellt. Generellt handlas nu börsen över sitt långsiktiga historiska snitt om man ser på värderingar. Som tidigare nämnt är aktieurvalet centralt i denna miljö och att inom 3–6 månader borde vi se sämre makroekonomiska datapunkter och en inflation som kommer ner (i o.m. åtstramning), vilket gör att (aktie)marknaden bör bygga en botten i närtid. Många sentimentsindikatorer fortsätter att peka på det negativa och flera av hedgefondsklustret har mycket skydd på. Som nämnt ovan har vi inte haft ordentliga utflöden i aktiefonder. Om vinster ska falla (eller estimaten ska komma ner) så har marknaden historiskt kommit ner, återstår att se hur det utvecklar sig. Marknaden vill ha och se att spot inflationen kommer ner och de-accelererar kommande månader samt att volatilitet fortsätta dämpas inom räntor och aktier.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.