Skip to main content

Marknadskommentar: Juni 2023

By september 15, 2023Marknadskommentarer

Återigen en positiv utveckling på börserna under juni månad, dock en svagare utveckling i Norden jämfört med de globala aktiemarknaderna. Månaden inleddes med att en lösning presenterades för den amerikanska statens skuldtak, vilket undanröjde en av de mindre sannolika, men likaväl en av de stora negativa makrorelaterade riskerna för världens kapitalmarknader. Efter detta har börserna lyft trots att räntemarknaderna nu diskonterar fortsatta korträntehöjningar av Federal Reserve, i stället för som tidigare att diskutera möjliga sänkningar av styrräntan under andra halvåret. Tvåårsräntan har nått samma nivå som före bankkrisen i mars, men trots detta har uppgången breddats, och de mindre bolagen i USA (illustrerat som Russell 2000), uppvisade sin första positiva månad med positiv avkastning hittills i år. Det faktum att uppgången breddas i USA, samt att börserna står emot högre räntor, får tolkas som att man börjar förvänta sig en ekonomisk mjuklandning i USA, snarare än en recession. I Europa ser de ekonomiska utsikterna mörkare ut och de ledande indikatorerna som inköpschefsindex (PMI) och IFO i Tyskland fortsätter att försvagas. Trots detta förväntar sig nu samtliga bedömare att ECB fortsätter att höja räntan vid mötet i juli. Geopolitiskt ökade osäkerheten under månaden genom vad som måste tolkas som en utmaning mot Putin och makten i Kreml av Wagnergruppens ledare Jevgenij Prigozjin. Under den kommande månaden skiftar fokus åter mot bolagen, då en intensiv period av bolagsdata kommuniceras i samband med resultatrapporteringen för årets andra kvartal.