Skip to main content

Marknadskommentar: Juni 2024

Tre räntebesked med olika innehåll

Schweiz sänkte räntan, inflationen ligger under målet och förväntas ligga där. Schweiz har redan idag en väsentligt lägre ränta än övriga, det är därför inte den centralbank man kan förvänta sig mest åtgärder ifrån under 2024. Bank of England lämnade räntan oförändrad. De har nyligen haft några besvärliga datapunkter kring inflationsutvecklingen, vilket påverkade beslutet i kombination med den uppkomna politiska osäkerheten. Dock signalerar de möjlig sänkning i augusti, marknaden räknar med två sänkningar i år. Norges Bank höll räntan oförändrad och kommunicerade snarare en möjlig höjning av räntan. Det är därmed inte troligt med någon sänkning av den norska styrräntan under 2024.

Stora underskott driver upp finansieringskostnaden för vissa stater

På obligationsmarknaderna har nervositeten kring svaga offentliga finanser och politisk osäkerhet visat sig genom stigande räntedifferenser jämfört med Tyskland. Frankrike och Italien ligger på tydligt högre budgetunderskott än det av EU-kommissionen tillåtna (-3 procent). De undantag som infördes under pandemin, skall nu fasas bort. Kommissionen har krävt att dessa länder skall komma in med en plan för hur man skall gå mot en mer balanserad budget i linje med stabilitetsöverenskommelsen inom EU.

Svagare utveckling på svensk arbetsmarknad

I Sverige föll sysselsättningen brant i maj. Noterbart var att maj uppvisade ett av de största fallen, månad över månad på 20 år (en procentenhet av sysselsättningsgraden). Det är faktiskt så att inledningen av 2024 uppvisat den svagaste utvecklingen av icke-säsongsjusterad sysselsättning som uppmätts sedan 1987. Kanske är det då lite motsägelsefullt att arbetslösheten fortsatte att minska, men det beror på att arbetskraftsdeltagandet föll (näst största fallet på 20 år, endast slaget av mars 2020). Hade vi inte sett det kraftiga fallet i arbetskraftsdeltagandet, så hade arbetslösheten stigit till 9,5 procent, i stället för det fall vi såg till drygt 8 procent. Hur man än väljer att tolka rörelserna på arbetsmarknaden, så kan man nog göra bedömningen att vi ser en begynnande svaghet ta form på svensk arbetsmarknad. Givet den svagare utvecklingen på arbetsmarknaden tror vi att det är rimligt att anta att Riksbanken håller dörren öppen för fortsatta sänkningar av styrräntan, sannolikt redan vid mötet i augusti.

Det som kommer att prägla finansmarknaderna under sommaren är förmodligen en blandning av rapporterna för det andra kvartalet, slutsatser kring parlamentarisk osäkerhet i såväl Frankrike som England, samt den politiska utvecklingen i USA inför höstens presidentval. Det är därmed inte orimligt att anta att stigande osäkerhet kommer att styra risktagandet de kommande veckorna och månaderna.