Skip to main content

Marknadskommentar: Oktober 2023

By november 13, 2023Marknadskommentarer

Oktober månad resulterade i en oförändrad penningpolitik från de flesta större centralbankerna. Makroekonomiska data som publicerats tyder på ett svagare ekonomiskt utvecklingsmönster in i 2024. I USA noterades något färre nya jobb, lite högre arbetslöshet och lugnare löneökningstakt, vilket är i linje med vad Federal Reserve önskar sig. Finansmarknaderna valde att tolka detta positivt och månaden avslutades med såväl den starkaste börsveckan, som den vecka som såg det kraftigaste fallet i marknadsräntorna under året. För närvarande är förväntansbilden i marknadens prissättning att den amerikanska centralbanken kommer att sänka styrräntan med mellan 0,75–1 procent under nästa år. Samtidigt bör man ha med sig att högre räntor under en längre tid fortfarande är det dominerande temat på världens finansmarknader.

I Sverige är bilden annorlunda. Här har BNP varit i en fallande / sidledes trend sedan inledningen av 2022. Detta utdragna konjunkturförlopp förväntas fortsätta in i 2024. De främsta negativa bidragsgivarna till landets BNP har hittills främst varit hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar. Nu efter 12 månader med inköpschefsindex på nivåer under 50 (kontraktion), så bedöms exportsektorn, som fram till nu stöttats av en svag krona, utgöra ett negativt bidrag till BNP under inledningen av 2024. Orderböckerna mattas nu av tydligt inom industrisektorn som en konsekvens av vikande global efterfrågan.

Under den här perioden av året är det vanligt att större amerikanska / internationella aktörer har finansiellt årsbokslut. Det brukar påverka det generella risktagandet, som ofta når sin botten under oktober / november. Effekterna blir vanligtvis att de trender som varit på plats under året förstärks under hösten. Risktagandet kan därefter inledas på nytt. Konsekvenserna kan därmed bli att till exempel nyheter på marginalen hänförliga till såväl makrostatistik som bolagsnyheter, kan ge stora prisutslag. Vi bedömer att så även är fallet under detta år.