Skip to main content

Norron AB – Marknadssonderingar

Norron AB förvaltar enligt ett uppdragsavtal med FundRock Management Company S.A. paraplyfonden Norron SICAV som består av sex stycken underfonder.

I förvaltningen av Norron SICAV tar Norron AB emot marknadssonderingar i enlighet med Market Abuse Regulation (”MAR”). En marknadssondering är en interaktion mellan en säljare av ett finansiellt instrument och en eller flera potentiella investerare innan en transaktion aviseras. Syftet är att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper och skiljer sig från den vanliga handeln.

Norron är endast intresserade av att delta i marknadssonderingar som utförs i enlighet med MAR och där marknadssonderaren har interna processer och rutiner som följer MAR. Marknadssonderingar ska i första hand ske via e-post.

Norron har utsett följande personer som kontaktpersoner vid marknadssondering:

Aktier
Oskar Ormegard, oskar.ormegard@norron.com
Johan Solini, johan.solini@norron.com
Marcus Plyhr, marcus.plyhr@norron.com
Oskar Sjögren, oscar.sjogren@norron.com

Räntor
Peter Werleus, peter.werleus@norron.com
Jan Törnstrand, jan.tornstrand@norron.com

För det fall Norron AB inte vill bli kontaktade för framtida marknadssonderingar så kommer detta att kommuniceras till berörd part.