Skip to main content

”Norron Active – en köpvärd fond i oktober”

By oktober 1, 2018Nyheter

I dagens Placera tipsar fondexperten Pär Ståhl om de tio mest köpvärda fonderna i oktober och Norron Active är en av dem:

Norron Active RC är en fond som verkligen gör skäl för namnet aktivt förvaltad. Den förvaltas av Gustaf Sjögren och Ulf Frykhammar tillsammans med Marcus Plyhr. De två förstnämnda förvaltarna har en mycket lång erfarenhet av finansbranschen.

Gustaf Sjögren och Ulf Frykhammar 

Förvaltarna letar investeringar fritt utan påverkan av index och letar även utanför Stockholmsbörsen. Investeringsprocessen är analysdriven. Investeringsprocessen består av en analys som delas upp i en fundamental del och en icke-fundamental del. Den fundamentala analysen fokuserar på bolagets lönsamhet, kvalité på balansräkningen och konkurrenssituation. Värdering är en viktig del, bolaget ska vara lågt värderat relativt utsikterna för en omvärdering.

De största bidragen i år kommer från norska industrikonglomeratet Aker som stigit 85 procent i år. Värt att notera är kapital från just Akerkoncernen var med och grundade Norron Asset Management 2010. Bioarctic är det innehav som avkastat klart bäst i år med en uppgång på över 300 procent.

Förvaltarna har lyckats riktigt bra. Fonden har stigit med 150 procent de senaste fem åren jämfört med kategorisnittets avkastning på 75 procent. Under perioden har fonden avkastat betydlig bättre än både kategorisnittet och index under varje enskilt år, vilket är en riktigt bra prestation.

För den prismedvetne spararen så hör fondens förvaltningsavgift till de dyrare Sverigefonderna. Förvaltningsavgiften har historiskt betalat sig då förvaltarna lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt, vilket jag tror de kommer att fortsätta med.

Läs hela artikeln här: http://bit.ly/2Itk1uR