Skip to main content

Norron stödjer Akersfärens satsning inom grön energiomställning

By augusti 26, 2020Nyheter

Norrons fokus på hållbarhet har bidragit till investeringen i Akers nya verksamhet inom förnybar energi.

En intressant aspekt inom den gröna omställningen är återanvändning av kompetens som tidigare varit inriktad främst på produktion och utvinning av fossila bränslen. Norron stödjer en sådan utveckling och har därför valt att delta i två nyemissioner i samband med särnoteringen av två verksamheter som tidigare ingått i industrikonglomeratet Aker Solutions. Dessa bolag är Aker Clean Carbon, ledande inom avskiljning av koldioxid, samt Aker Offshore Wind, som siktar på att bli en dominerande havsbaserad vindenergiproducent. Gemensamt för de två företagen är att nyckelkompetensen för att bli framgångsrik inom sin respektive nisch har funnits inom Aker Solutions, men i och med denna satsning, ändras den strategiska inriktningen till förnybar energi. Respektive bolag hämtade 500 miljoner norska kronor, där Norron var en av finansiärerna.

På ämnet hållbarhet, så Norron lanserar under hösten sin egen hållbarhetsfond, med marknadens tydligaste fokus på att hitta vinnarna inom bland annat energiomställning. Håll dig informerad genom att följa oss på www.norron.com.