Skip to main content

Norron Asset Management investerar i Acast

By september 21, 2017juni 5th, 2018Nyheter
Norron Asset Management har investerat i världens ledande podcastplattform Acast. Denna investering gäller Norrons fonder Target and Select och görs tillsammans med en grupp ledande svenska investerare såsom Swedbank Roburs fonder, Ny Teknik och Microcap.
Press Release: Acast säkrar 154 miljoner kronor i finansiering
Stockholm, Sverige, 21 september, 2017
Acast, världens ledande tekniska plattform för podcasts, meddelade idag att svenska investerare har investerat 154 miljoner kronor i företaget. Huvudinvesterare i finansieringsrundan är Swedbank Robur, genom fonderna Ny Teknik och Microcap, samt Norron Asset Managements fonder: Target och Select. Detta är den första onoterade aktieinvesteringen för fonderna Ny Teknik och Microcap. Acast har, inklusive den serie B-runda som nu genomförts, rest över 254 miljoner kronor från investerare som Bonnier Growth Media, MOOR, Alfvén & Didrikson, CNI Network och Inbox Capital. Även bolagets befintliga investerare deltog i rundan.

Sedan Acast lanserades, för tre år sedan, har företaget banat väg för en dynamisk annonseringsmodell, blivit infrastruktur för fler än 2 000 podcastskapare – samt utvecklat världsledande statistik och skapat många delar inom ecosystemet podcasting. Acast har möjliggjort data som ger både podcastare och annonsörer en tydlig bild av lyssnarnas behov och beteende. Kapitalet från den här nyemissionen kommer att användas för att utveckla det redan starka tekniska teamet, för att på så sätt ytterligare utveckla Acasts tekniska plattform. Syftet med kapitalinjektionen är också att påskynda tillväxten på den amerikanska marknaden samt att expandera till nya internationella marknader. Under 2017 lanserades Acast på sin fjärde internationella marknad: Australien.

Acast är idag den största globala helhetslösningen för podcasts och streamar varje månad fler än 56 miljoner lyssningar. Företaget har byggt starka relationer med innehållsskaparna på plattformen vilka inkluderar både mediehus och oberoende podcastare; exempelvis The Financial Times, Spår, Värvet, Watch what Crappens, The Fotball Ramble, VICE och The Economist.

Acast grundades 2014 i Stockholm och det svenska ursprunget är en viktig del av företagets framgång.

”Sverige har fött flera av världens bästa streamingtjänster och Acast är inget undantag. Den svenska kulturen med tidig adaption av ny teknik, det stora nätverk av investerare som ser värdet i nya tjänster och som vill driva förändring har underlättat för oss att bygga grunden till vår verksamhet här,” säger Måns Ulvestam, medgrundare och VD på Acast. ”Finansieringen från Robur och Norron kommer möjliggöra förverkligandet av vår vision om det talade och streamade ljudets framtid.”

”Acast förändrar totalt det globala radiolandskapet så som vi känner till det. Preferenserna för vilket innehåll som fungerar skiftar snabbt och när radio blir mindre relevant kommer podcasts att ta plats,” säger Karl Rosander, medgrundare och strategichef på Acast. ”Detta är framtiden för Acast, och vi känner oss hedrade att ha partners som Robur och Norron som stödjer vår vision.”

Podcasts som fenomen fortsätter att växa snabbt globalt. I USA har till exempel podcastlyssnandet ökat med 21% det senaste året. I Storbritannien lyssnar 62% av alla vuxna på podcasts varje månad, och det helst via en smartphone.

”Sverige och Stockholm är unikt positionerade för att skapa teknikdrivna konsumentföretag och vi är oerhört glada att stödja entreprenörer som bygger företag i världsklass. Acast, som har ambitionen att vara världens största podcastplattform, innebär en fantastisk möjlighet för våra fondägare att delta i denna typ av värdeskapande,” säger Carl Armfelt och Erik Sprinchorn, fondförvaltare för fonderna Ny Teknik och Microcap.

”Vi är mycket glada över att investera i vad vi betraktar som framtidens media. Med sin starka och kontinuerliga tillväxt och med världens bästa podcastare är Acast verkligen i framkant för den spännande teknik- och samhällsutveckling som vi är glada över att vara en del av, menar Nicklas Granath, grundare och fondförvaltare för Norron Select.

ABG Sundal Collier AB har varit Acasts rådgivare under finansieringsrundan.

Om Acast
Acast är världens ledande teknikplattform för podcasts. Acast grundades 2014 av Karl Rosander och Måns Ulvestam. Acast är en gratis teknisk plattform som sammanför lyssnare, podcastskapare och annonsörer. Acast har fler än 56 miljoner lyssningar varje månad, och tillhandahåller mer än 2 000 podcasts från hela världen. Företaget har huvudkontor i Stockholm samt kontor i London, New York, Los Angeles och Sydney. Acast-appen finns tillgänglig för nedladdning från Microsoft Store, iTunes och Google Play.

Om Swedbank Robur
Swedbank Robur är Nordens största fondförvaltare med över 1 100 miljarder kronor i förvaltat kapital. Förvaltaren har omkring 3,1 miljoner kunder i Sverige och 1,1 miljoner i de baltiska länderna. Sammantaget finns cirka 80 investeringsfonder under varumärket Swedbank Robur som täcker alla större regioner, sektorer och tillgångsklasser. Mer om fonderna:
● Ny Teknik – är en fond som primärt investerar i svenska och nordiska företag som fokuserar på produkter och tjänster inom ny teknik. Fonden har vunnit många utmärkelser och nyligen utsåg Thomas Reuters Ny Teknik till den bästa nordiska fonden i både den 3-åriga och den 5-åriga kategorin.
● Microcap – lanserades i april 2017 och består av en koncentrerad portfölj med innovativa nordiska småbolag.

Om Norron Asset Management: Norron Asset Management är en ledande nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo. Bolaget förvaltar sex olika fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna. Fonderna förvaltar ca 12 miljarder kronor . NAM tilldelades priset för Årets Fond 2016 av affärstidningen Privata Affärer. NAM har också vunnit flera internationella utmärkelser under de senaste åren, till exempel Al Hedge Awards pris ”Best Capital Markets Investment Firm – Nordic Region” och ACQ Hedges utmärkelse Årets fondförvaltare. Den mest prestigefyllda utmärkelsen var Lipper Fund Awards, som NAM vann 2016 för deras långsiktiga utveckling i Norden.
● Norron Target: Fondens mål är att uppnå en stabil avkastning över tid, i kombination med låg volatilitet, i intervallet 6–9 % per år, oavsett kapitalmarknadernas riktning. För att kunna uppnå investeringsmålet kommer underfonden att tillämpa en kombination av olika strategier på nordiska aktie- och räntemarknader. Fonden identifierar och investerar i ett antal större nordiska börsbolag. En hög, men varierande andel av fondens medel investeras i olika räntebärande instrument.
● Norron Select: Norron Select är en lång/kort aktiefond. Fonden identifierar och investerar i ett antal nordiska börsbolag. Innehaven skyddas i varierande proportion med indexterminer, indexderivat samt korta positioner i utvalda enskilda aktier.

Leave a Reply