Skip to main content

Norron deltar i riktad emission i IAR Systems

By mars 29, 2018juni 5th, 2018Nyheter

IAR Systems har länge varit ett kärninnehav för Norron. Skälet till detta är bolagets globalt ledande position inom sin nisch. IAR:s mjukvara hjälper programmerare och produktutvecklare att skriva effektiv inbyggd kod som integreras i chip för styrning av elektronisk utrustning.

Den sekulära tillväxten inom ”Internet of Things” inom princip samtliga sektorer har gynnat bolaget under många år. Bolagsledningen har under en lång tid och på ett skickligt vis förädlat bolagets produkterbjudande, vilket gjort att väsentliga värden skapats för aktieägarna. Totalavkastningen, det vill säga prisförändring och utdelning, har sett ut på följande vis:

Totalavkastning i snitt /år till ägarna under perioden:

IAR Systems
(årlig snitt-
avkastning)
Stockholmsbörsen(årlig snitt-avkastning)  
Senaste 10 åren 34% 9%
Senaste 5 åren 49% 11%
Senaste 3 åren 32% 3,5%
Senaste året 16%

3%

I och med förvärvet av Secure Thingz skapas ett helt nytt erbjudande som riktar in sig på nästa sekulära tillväxttrend. Idag är endast 4 procent av de chip som utgör IAR:s marknadsområde säkerhetskodade. Detta utgör ett stort hot för såväl konsumenter som producenter, varför vi bedömer att bolaget genom detta förvärv tar steget in i nästa tillväxtfas.

Fonder förvaltade av Norron Asset Management tecknade en betydande andel av emissionen. Vi har varit ägare av IAR Systems i drygt tre år. Vår totala ägarandel efter emissionen utgör 8,3% av kapitalet.

Med vänlig hälsning,
Norron Asset Management

Gustaf Sjögren                           gustaf.sjogren@norron.com

Ulf Frykhammar                        ulf.frykhammar@norron.com

Leave a Reply