Skip to main content

Norron föreläste om hållbar förvaltning i samband med SM i ekonomi

By maj 23, 2022Nyheter

Clara Hamrén, Johan Svantesson och Jan Törnstrand föreläste om olika tankegångar och strategier vid hållbar förvaltning i samband med SM i ekonomi som hölls i Örebro. Vi berättade om hur vi kombinerar en hållbar förvaltning med hög konkurrenskraftig avkastning. Genom att göra ansvarsfulla investeringar har förvaltarna möjlighet att påverka verksamheter i hela Norden att fatta hållbara beslut.

Norron Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo. Bolaget förvaltar sex olika fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna. I fondutbudet återfinns såväl absolutavkastande fonder som aktivt förvaltade aktiefonder.

Hållbar förvaltning i dag och i framtiden!

OM SM I EKONOMI
SM i Ekonomi är en tävling och en konferens för ekonomistudenter, instiftad av Sverige Ekonomföreningar Riksorganisation (S.E.R.O.) som varje år arrangeras av olika lärosäten. Sedan 1987 har tävlingen arrangerats och i år är det dags för Örebro Universitet och studentföreningen Sesam att anordna konferensen mellan 12–15 maj. Förutom inspirerande föreläsningar, nätverkande och sittningar kommer svenska mästarna i ekonomi koras, där en prissumma på 45 000 kr ligger i potten!

Läs mer här: FÖRELÄSARE | SM i Ekonomi

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.