Skip to main content

Norron går med i FN:s Global Compact

By augusti 19, 2019Nyheter

Norron är nu medlem i FN:s Global Compact – världens största hållbarhetsinitiativ för företag

Vi är glada över att meddela att sedan juli 2019 är Norron Asset Management FN Global Compact signatär och därmed medlem i världens största hållbarhetsinitiativ för företag.

”Genom att gå med i FN:s Global Compact tar Norron ytterligare ett steg i rätt riktning gällande vårt hållbarhetsarbete. Vi välkomnar den positiva hållbarhetsutveckling med ökad medvetenhet som råder och vill med detta medlemskap visa var vi står och aktivt vara med och bidra till en bättre värld – nu och i framtiden”, säger Norrons VD Alexander Zetterquist.

”Som FN Global Compact signatär kan vi skapa ett större gemensamt hållbarhetsengagemang genom att dela kunskap och idéer samt samarbeta med andra organisationer. Vi vill göra skillnad lokalt och globalt och skapa en hållbar framtid, och detta görs bäst genom att arbeta strukturerat och tillsammans med andra organisationer och företag, anser vi”, tillägger Elin Lilja-Wainwright, hållbarhetsansvarig på Norron.

FN:s Global Compact grundades 26 juli 2000 och initiativtagare var FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag.

Genom att bli medlem förbinder sig företag och organisationer att följa 10 principer:

Mänskliga rättigheter 

1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

4: Eliminera alla former av tvångsarbete

5: Avskaffa barnarbete

6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Korruption

10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Sedan juli 2019 har Norron varit engagerad i FN:s Global Compact initiativ för företag och dess ansvar och principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.