Skip to main content

Norron investerar i Alligator Bioscience

By november 16, 2016juni 5th, 2018Nyheter

Norron har beslutat att agera ankarinvesterare i samband med börsnoteringen av Alligator Bioscience.

Alligator är ett forskningsbolag med inriktning mot immunonkologi. Med immunterapi kan kroppens förmåga att bekämpa cancer förstärkas på ett effektivt sätt, vilket medför att tumörens försvar blockeras eller försvagas. De immunceller som oskadliggör cancercellerna kan sedan överleva i kroppen och utgör således ett skydd mot metastaser som eventuellt uppkommer efter avslutad behandling. Denna ”vaccinationseffekt” är unik för immunterapi.

Bolaget tecknade under 2015 ett exklusivt licensavtal med Johnson & Johnson avseende  läkemedelskandidaten (ADC-1013). Avtalet innebär att Alligator har rätt till vissa så kallade milstolpsbetalningar under det fortsatta utvecklingsarbetet. Utöver det, och i händelse av att ADC-1013 når full kommersialisering, så äger Alligator rätten att erhålla licensintäkter på den globala försäljningen.

Det faktum att Alligator fått en validering för sin forskningskompetens, genom avtalet med Johnson & Johnson, vilket både tar ner den framtida finansiella risken och bekräftar den kompetens bolaget besitter, var avgörande för vårt beslut att agera ankarinvesterare i transaktionen. Så vitt vi kan bedöma så finns även stor framtida potential i de kvarvarande antikroppsbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer, som bolaget kommer att koncentrera sina forskningsinsatser kring, när ansvaret för vidareutveckling av ADC-1013 övergår till Johnson & Johnson.

 

Ulf Frykhammar
Investeringsansvarig Norron Asset Management

Leave a Reply