Skip to main content

Norron investerar i engelska skolan

By oktober 5, 2016juni 5th, 2018Nyheter

Norron har agerat som ankarinvesterare i Internationella Engelska Skolan (IES). Det var första gången Norron agerat i en sådan typ av transaktion. Att vara ankarinvesterare innebär att vi fungerat som diskussionspartner vid fastställandet av bolagets värdering inför noteringen. Vi har därefter åtagit oss att investera ett visst belopp i bolaget till den värderingen. Fonderna har därefter tilldelats aktier i bolaget till hela det belopp vi önskade investera, till den värdering vi överenskommit med de rådgivare som hanterat bolagets börsnotering.

 

Skälen till vår investering framgår av följande kommentar:

”Vi har imponerats av vad engelska skolan åstadkommit under en lång tid. De har på ett föredömligt vis drivit och utvecklat sin skolverksamhet på ett vis där elever, föräldrar och anställda samt myndigheter, så vitt vi kan bedöma, varit nöjda med såväl tjänsteinnehåll som arbetssituation. Konsekvensen av detta har blivit ett välskött växande kunskapsföretag till den grad att elever idag står i kö för att få ta del av deras utbildningsmodell. Det är vår uppfattning att sådana välskötta företag borde få verka inom svensk utbildningssektor både i noterad eller onoterad form.”

Ulf Frykhammar
Investeringsansvarig Norron AB

Leave a Reply