Skip to main content

Norron Premium 1 år!

By juli 3, 2013juni 5th, 2018Marknadskommentarer

Idag fyller vår fond med företagsobligationer 1 år. Mycket positivt har hänt under året som gått. Fonden växer stadigt och idag uppgår fondvolymen till nästan 600 miljoner. Peter Werleus, som tidigare förvaltade Carnegie Corporate Bond, ansvarar sedan november 2012 för investeringsbesluten i fonden. Uppnådd avkastning efter avgifter blev 7,4 procent, vilket får anses vara en mycket god avkastning, framför allt i jämförelse med den risk fonden burit. Den så kallade sharpekvoten överstiger 5, det vill säga man har fått 5 gånger så bra betalt för att investera i Norron Premium (justerat för den högre risken), jämfört med statsskuldsväxlar under samma period.

Tittar vi 12 månader framåt så har fonden en så kallad bruttoyield (avkastning före avgifter vid oförändrade räntenivåer och kreditpremier) på 6,88 procent. Med andra ord finns det fortsatt mycket goda skäl till att investera i företagsobligationer i allmänhet, och i Norron Premium i synnerhet.< /p>

Glada hälsningar,
Norron

Leave a Reply