Skip to main content

Norron publicerar Global Compact Communication on Progress

By juni 7, 2022Nyheter

Idag har Norron publicerat den årliga Global Compact Communication on Progress för 2021/2022. Där beskriver vi hur vi genom våra investeringar och internt arbetar för att säkerställa efterlevnaden av Global Compacts tio principer, samt hur vi arbetar för att bidra till hållbar utveckling. För att bidra till de tio principerna i Global Compact har Norron som mål att 90 % av våra investeringar ska vara signatärer till Global Compact, vilket är något som många av våra investeringar redan idag uppfyller.

Vår Communication on Progress hittar ni här: Norron Asset Management – Communication on Progress | UN Global Compact

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.