Skip to main content

Norron säljer fondernas innehav i Internationella Engelska Skolan

By november 28, 2017juni 5th, 2018Nyheter

För våra fondandelsägare har investeringen varit en stor framgång. Sedan vi deltog som ankarinvesterare i samband med bolagets börsnotering, så har engelska skolan genererat en avkastning på 53 procent (inklusive utdelning). Under samma period har MSCI Nordic gått upp med 17 procent. Vår grundinställning till bolaget kvarstår. Internationella Engelska Skolan är ett föredöme inom sin bransch och ett mycket välskött växande kunskapsföretag. Vårt beslut att avyttra vårt innehav har istället grundat sig på aktiens omvärdering. Vi anser oss ha fått bra betalt för vårt beslut att investera i företag inom denna bransch, under en period då den politiska riskpremien kring vinster i välfärden var mycket hög. Riskpremien, som marknaden initialt tillsatte företag inom välfärdssektorn och som grundade sig i risken för drastiska (ogenomtänkta) politiska ingripanden, har minskat under året som gått. Detta har medfört att investeringen avkastat mycket väl, vilket i hög grad gynnat andelsägarna i våra fonder.

Leave a Reply