Skip to main content

Norron sätter klimatmål enligt Science Based Targets

By oktober 15, 2021Nyheter

Idag på #ClimateActionDay vill vi tillkännage att Norron har anslutit sig till klimatinitiativet Science Based Targets Initiative. Genom att ansluta oss till Science Based Targets åtar vi oss att sätta ambitiösa och vetenskapliga klimatmål i syfte att nå Parisavtalets mål om att minska utsläppen och inte överstiga en uppvärmning om mer än 1.5°C.

För Norron innebär detta att 100 % av bolagen vi är investerade i ska ha klimatmål i linje med Parisavtalet senast 2040. Därför har vi satt som delmål att 50 % av de bolag vi är investerade i ska ha satt sådana klimatmål till år 2026. Redan idag har 28 % av bolagen vi är investerade i anslutit sig till Science Based Targets, och vi ser att ytterligare ett antal bolag har gjort utfästelser om att ansluta sig och sätta mål under kommande år.

Det är viktigt att sätta tydliga mål och agera för att minska utsläppen, och genom att ställa krav på bolagen vi investerar i tror vi att vi kan göra skillnad. Det är en stor utmaning att nå netto noll-utsläpp till 2050, och därför uppmanar vi även andra aktörer i finansbranschen att ansluta sig till Science Based Targets. Ju fler vi är, desto större möjlighet har vi att göra skillnad.

Genom att vi anslutit oss till Science Based Targets ingår vi även i Business Ambition for 1.5°C och FNs kampanj Race To Zero som uppmanar bolag att sätta mål och agera för att halvera sina utsläpp till 2030 och nå netto noll-utsläpp till 2050.

Klimatmålet är ett av Norrons tre nya hållbarhetsmål. Norron har nu två år på oss att precisera vårt klimatmål och få det verifierat av Science Based Targets.

Vill du veta med om, och kanske också ansluta din verksamhet till, Science Based Targets, läs mer här: https://sciencebasedtargets.org/

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan CDP, FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).