Skip to main content

Norron Select får högsta hållbarhetsbetyg av Movestic

By december 6, 2019Nyheter

Norrons fond Select har fått grönt hållbarhetsbetyg av Movestic Liv & Pension. ”För att en fond ska tilldelas grönt betyg ska fondbolaget som minimum ha signerat UNPRI, fonden ska utesluta investeringar i kontroversiella vapen och kärnvapen och förvaltaren ska ha ett strukturerat förhållningssätt till identifiering och hantering av investeringar i bolag som på något sätt kränker internationella normer”. Vidare är följande faktorer av stor vikt:
• Transparent påverkansarbete
• Hållbara investeringar är en integrerad del av investeringsprocessen
• Aktiv påverkansdialog med sina innehav
• Hållbarhetspolicy, processer, personal och vilka resurser fondbolaget har för att bedriva en hållbar förvaltning.

Betygsättningen är absolut och inte relativ i förhållande till andra fonder inom kategorin. En fond kan tilldelas ett grönt, gult eller rött betyg. Där grönt är det bästa hållbarhetsbetyget på skalan.