Skip to main content

Norron stärker förvaltarteamet med hållbarhetsansvarig

By augusti 30, 2021Nyheter

Norron har anställt Clara Hamrén som hållbarhetsansvarig. Norron har under flera år arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor i förvaltningen samtidigt som vi kontinuerligt har utvecklat bolagets förvaltningsfilosofi, metoder och riskhantering med avseende på hållbarhet. För att möta den senaste tidens ökade krav från lagstiftare, distributörer och investerare vad gäller hållbarhetsfrågor måste bolag som Norron satsa allt mer resurser inom området. Vi vill kunna leva upp till marknadens förväntningar och målsättningar inom detta område, säger Alexander Zetterquist, VD på Norron. Claras kompetens och erfarenhet är en viktig byggsten i detta arbete.

Clara har en juristexamen (LL.M.) från Uppsala universitet. Hon har tidigare under flera år arbetat som hållbarhetskonsult på Trossa och har stor erfarenhet av att hjälpa företag med strategiskt hållbarhetsarbete. Innan Clara blev konsult jobbade hon med hållbarhetsfrågor på FAR. Hon har även jobbat med fastighetsjuridik på HSB Riksförbund.

Clara ser att hållbarhet de senaste åren fått en allt större betydelse för företagen och tror att finanssektorn har stor möjlighet att påverka marknaden till att bli mer hållbar. En hållbar marknad ser hon som avgörande för uppfyllandet av Agenda 2030 och Parisavtalet.

Vi hälsar Clara välkommen!