Skip to main content

Norron Sustainable Equity fyller ett år

By oktober 1, 2021Nyheter

Norron Sustainable Equity fyller ett år den första oktober 2021, med en uppgång på 50,82 procent sedan start och 25,59 procent sedan årsskiftet är fonden i absoluta toppen av samtliga fonder i Morningstars Norden-kategori. I kategorin finns det totalt 98 fonder. Fonden har som filosofi att göra hållbara investeringar och är en s.k. mörkgrön fond (artikel 9 enligt SFDR). Fonden förvaltas av Johan Svantesson och Joachim Sverre, med uppbackning av hela Norrons förvaltarteam.

Sedan 2019 har vi intensifierat arbetet med hållbar förvaltning. Vi ser att hållbara investeringar kommer att vara oerhört centralt i framtiden, då hållbarhet är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Hållbara investeringar tror vi möjliggör långsiktig konkurrenskraftig avkastning till våra kunder. Därför valde vi att starta en fond med ett särskilt hållbarhetsfokus, och att samtidigt skärpa hållbarhetsarbetet i våra övriga fonder, säger Alexander Zetterquist, VD på Norron.

Norron Sustainable Equity är en aktivt förvaltad hållbarhetsfond som investerar i nordiska aktier. Bolagen kombinerar ekonomisk lönsamhet med socialt och miljömässigt ansar. Fonden är en All-Cap fond, vilket betyder att den investerar i såväl stora, som medelstora och små bolag. Bolagen vi investerar i ska bidra till något av fondens fyra hållbarhetsmål:

Klimat & miljö

Bolaget ska bidra till minskad klimatpåverkan eller miljöpåverkan. Bolaget kan också ha ett tydligt mål om utsläppsminskningar eller minskad påverkan på miljö eller biologisk mångfald.

Hälsosamma & välmående samhällen

Bolaget ska främja tjänster och produkter som bidrar till ett välfungerande samhälle eller förbättringar i människors moderna vardag. Bolaget kan även erbjuda tjänster eller produkter inom hälsa.

Innovativa & hållbara lösningar

Bolaget erbjuder innovativa tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart samhälle. Bolaget har en möjliggörande verksamhet som syftar till att stötta andra verksamheter i hållbarhetsomställningen.

Hållbara städer & infrastruktur

Bolaget ska tillhandahålla infrastruktur och fastigheter för det hållbara samhället. Bolaget kan även erbjuda tjänster och produkter för hållbart underhåll och utveckling.

Har du frågor om våra fonder eller hur vi arbetar med hållbarhet är du varmt välkommen att kontakta oss telefon +46 8 555 069 40 maila oss på info@norron.com eller besöka vår hemsida, www.norron.com. För att löpande ta del av information är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på LinkedIn.

 

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.